به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سلامت اجتماعي – صفاري نيا( 1393 )

0

پرسشنامه سلامت اجتماعي – صفاري نيا( 1393 )

سلامتي مفهومي انتزاعي و چند بعدي است (مهري، 1390 ).  سازمان جهاني بهداشت : سلامتي را چنين تعريف كرده است حالتي از بهزيستي كامل جسماني، رواني و اجتماعي و نه صرفاً فقدان بيماري يا آسيب WHO,1948 )  ).  بنابراين مفهوم سلامتي از حالت يك  بعدي خارج شد و بر پايه سلامت رواني، جسماني و اجتماعي استقرار يافت كه متخصصاني چون جامعه شناسان، مددكاران اجتماعي و روان شناسان به مطالعه آن مي پردازند.  مفهوم سلامت اجتماعي به عنوان بعد مهمي از سلامت به معناي توانايي برقراري روابطي مثبت با ديگران است. كساني كه در اين زمينه عملكرد خوبي دارند هميشه نگران سلامت اجتماعي ديگران هستند و مي توانند با آنها احساس همدردي كنند. علاوه بر اين سلامت اجتماعي شامل دو بخش “اجتماع+سلامت” بوده  كه در اغلب موارد نيز تحت عنوان خوشحالي و رضايت معنا مي گردد و بر روي مفهوم مثبت از سلامتي (تندرستي) تأكيد مي كند . بطور كلاسيك سلامت اجتماعي معادل توليد ناخالص داخلي يا شاخص توسعه انساني قلمداد مي شد و با اين برداشت از توسعه خطر ناديده گرفته شدن سلامت اجتماعي از ديدگاه شخصي -رواني همواره وجود داشت. بنابراين بسياري از متخصصان متوجه شدند كه شاخص هاي اقتصادي به تنهايي نمي توانند گوياي سلامت اجتماعي باشند. همچنين بسياري از مطالعات نشان مي دهند كه برخي از كشورها علي رغم دستيابي به شكوفايي اقتصادي از مشكلات اجتماعي روز افزون رنج مي برند(افشانی و شیری محمد آباد، 1396) .

پرسشنامه سلامت اجتماعي توسط صفاري نيا ( 1391 ) بر اساس الگوي سلامت اجتماعي كيز و شاپيرو ( 2004 ) طراحي شده است. این پرسشنامه دارای 28 گویه است .  و 5 بعد  همبستگی اجتماعی،  انسجام اجتماعی،  مشارکت اجتماعی،  شکوفایی اجتماعی و  پذیرش اجتماعی را اندازه می گیرد.

همراه  6 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.