به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000)

0

The Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) Questionnaire

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000)

The Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) Questionnaire

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک در آن قدم می گذارد و نخستین ارتباط در دنیای ارتباطی کودک، رابطه والد- فرزندی است. احساس عشق و صمیمیت و امنیت مستقیماً ریشه در این ارتباطات دارد (کارنز- هالت[1] ، 2012).  (. بهبود تعاملات والد- کودک، یکی از عناصر مهم ،  کمک کننده به ایجاد فضای سالم در خانواده است. فقدان ارتباط با والدین در زندگی کودکان، به فعل و انفعالات والد- فرزندی ضعیف تر و سطحی تر منجر خواهد شد که سبب بروز مشکلات پیچیده در آینده کودک می شود (رانکن[2] ، 2012). بر پایه دیدگاه اغلب صاحب نظران عرصه ازدواج، رابطه همسران  مستلزم برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد است(کاراهان[3]، 2007).  چرا که الگوهای ارتباطی ناکارآمد، موجب می شوند که مسائل مهم  زندگی مشترک، حل نشده باقی بمانند و منبع تعارض تکراری میان همسران شود (ژانگ[4]، 2007).

این مقیاس نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه ی پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک است که  دارای 36 عبارت می باشد وتوسط   فرالی، والر و برنان[5] (2000) طراحی شده است.  این مقیاس ابزاری خوگزارشی است که دارای 2 زیر مقیاس دلبستگی  اضطرابی و اجتنابی است و میزان اضطراب و اجتناب افراد در روابط نزدیکشان را مورد ارزیابی قرار می دهد.  

همراه  8 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – Carnes-Holt

[2] – Runcan

[3] – Karahan

[4] – Zhang

[5] – Fraley, Waller & Brennan

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.