به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سبک زندگی والس 

0

پرسشنامه سبک زندگی والس 

سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است که در قالب فعالیتها، دلبستگی ها و افکار شخصی بیان می شود.

سبک زندگی چیزی بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص است.

سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در جهان است

به عبارتی، سبک زندگی یک نوع روش و شکل زندگی است که نشان می دهد افراد چگونه منابع و وقتشان را صرف میکنند (فعالیتهایشان)،

چه چیرهایی را مهم می دانند (منافع و عالئق آنها) و در مورد خود و جهان اطراف چگونه می اندیشند )عقایدشان ).

تجزیه و تحلیل سبک زندگی افراد برای بازاریابان بسیار مهم است.

این پرسشنامه دارای 44 گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است .

دارای ابعاد سبک زندگی موفقان،  سبک زندگی معتقدانف  ، سبک زندگی تجربه کنندگان،  سبک زندگی نوآوران،  سبک زندگی سازندگان،

سبک زندگی مبارزین،  سبک زندگی بازماندگان،  سبک زندگی متفکران است.

2 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.