پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (تدسچی و کالهون ، 1996) Posttraumatic Growth Inventory

در هر دوره از چر خه ی  زندگی، فرد درگیر روابط ویژه ای با دشگران است كه این  روابط می تواند سلامت فردی و اجتماعی او را ارتقاء بخشد یا باعث ایجاد آسیب در فرد شود.  در مورد شكست هاي قبل از زناشويي دو ديدگاه عمده وجود دارد: برخي اين شكست ها را دشواري هايي مي دانند كه فرد نيازمند است به آن غلبه كند و برخي آن ها  را سازمان دهنده هاي بالقوه ي رشد و تغيير شخصي تلقي ميكنند . مطالعات انجام شده در حوزه ي درماندگي بعد از شكست، نشاندهنده ي اين است كه شكست رابطه، پيامدهاي منفي نظير احساس سردرگمي، غم و گناه ،  احساس نااميدي، صدمه و افسردگي و درماندگي عاطفي   را به دنبال دارد( رجبی، نادری و خجسته  مهر  ،1392).

این پرسشنامه توسط تدسچی و کال هون[1] در سال 1996  با هدف اندازه گیری میزان دستاوردهای شخصی بعد از رویداد آسیب زا تهیه شد و دارای 21  پرسش و 5 خرده مقیاس مربوط به دیگران  (7ماده)،  فرصت های جدید ( 5 ماده )، قدرت شخصی ( 4 ماده ) ، درک ارزش زندگی ( 3 ماده )  و تغییر معنوی ( 2 ماده )  است.

همراه با  4  مقاله پایه ای رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Tedeschi, R. G., & Calhiun, L. G.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.