پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس ( WOCQ )

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس ( WOCQ )

در قرن حاضر موضوع فشار روانی و استرس یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی در علوم مختلف بوده است و بررسی تاثیرات آن بر زندگی انسان یکی از گسترده ترین قلمروهای پژوهشی در عصرحاضر را تشکیل می دهد.استرس ، اضطراب و مقابله یکی از اجزاء دائم هر روز زندگی هستند.شیوه ها یا راهبردهایی که فرد در مقابله با موارد استرس زا به کار می برند نقش اساسی در سلامت جسمانی و روانی او ایفا می کند.فرآیندهای ارزیابی و مقابله تلاش های شناختی و رفتاری افراد در تفسیر و غلبه بر مشکلات زندگی موثر می باشند(موس و شفر،۱۹۹۳).

پرسشنامه راهبردهای لازاروس براساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فلکمن ( ۱۹۸۰ ) ساخته شده است و در سال ۱۹۸۵ مورد تجدید نظر قرار گرفت، راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار می رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می شود و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می برند را مورد ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه دارای ۶۶ عبارت و ۸ زیر مقیاس است.

به همراه  ۱مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.