به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996) اصلاحیه عبدالملکی و همکاران (1389)

0

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه عبدالملکی و همکاران (1389)

واژه هايي چون خودپنداره بدني 1، تصوير بدني، ادراك بدني، مفهوم بدني مترادف با هم به كار

برده مي شوند و تعاريف ارائه شده كمابيش مشابهند. اما تعريفي كه بسياري از آن سود برده اند

اين است كه خودپنداره بدني را ادراك فرد از خود تعريف نموده اند كه از طريق تجربه و تفسير

فرد از محيط در ارتباط با حيطه بدنيش شكل مي گيرد. بدون در نظر گرفتن چندبعدي بودن خودپنداره نمي توان آن را به طور كامل و مناسب درك كرد (عبدالملکی و همکاران ، 1389)

خود پنداره بدني يك واسطه مهم در پيامدهاي ورزش است. پژوهش اخير ثابت كرده است كه خودپنداره بدني براي بالا بردن سطوح فعاليت بدني و رشد مهارتي مرتبط با انواع ورزش فراتر از چيزي كه بوسيله اندازه‌گيري‌هاي قبلي مهارت و فعاليت توصيف مي‌شود‌، ارتباط دارد. خودپنداره بدني يك زمينه محتاطانه برگرفته از مدل خودپنداره سلسله مرتبه‌اي و چندبعدي شاولس    هابنر و استانتون(1976) ارائه مي‌دهد. پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ,Marsh,1996) براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني توسط مارش (1996) ايجاد شد كه بوسيله 9 مؤلفه اختصاصي و 2 مؤلفه كلي خود پنداره بدني را اندازه‌گيري مي‌كند. اين ابزار از نظر روان سنجي قوي است.  فرم اصلی آن 70 عبارت است ولی فرم ها کوتاه دیگری نیز از آن موجود است در اینجا فرم کوتاه 56 عبارتی ارائه می شود که توسط عبدالملکی و همکاران (1389) در جامعه ایرانی اعتبار سنجی شده است.   آن ها گزارش کرده اند که نتايج تحليل عامل اكتشافي نشان داد سوالات پرسشنامه خودتوصيفي بدني در كل 6/44  درصد از واريانس را تشكيل مي دهد كه در برگيرنده 56 سؤال از 70 سؤال و هشت خرده مقياس از يازده خرده مقياس پرسشنامه اصلي است. در واقع خرده مقياس هاي استقامت، قدرت و خودپنداره كلي در پرسشنامه قرار نگرفته اند.

همراه  5 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.