به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986)

0

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) 

امروزه منابع انسانی به عنوان یکی از با ارزشترین دارایی هاي سازمانی، مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور به حساب می آید و به لحاظ برخورداري از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوري بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در ساختارهاي فنی و سازمانی توسط نیروي انسانی صورت می گیرد(بیلکورت  و همکاران، 5،2008 ).

همچنین یکی از رسالت هاي اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداري کارکنان و حمایت از این سرمایه هاي معنوي می باشد. زیرا امروزه سازمان ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی پی برده و براي جذب و نگهداري نیروي انسانی بر سر ارائه برنامه هاي رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می کنند. از آنجایی که اقدامات حفظ و نگهداري، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهاي مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمند یابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود، بدون توجه کافی به امر حمایت سازمان از کارکنان توانمند، نتایج حاصل از اعمال مدیریت

چندان چشمگیر نخواهد بود ( جولکی و همکاران، 2002). متغیرهاي گوناگونی در سطح هر سازمانی می توانند پیامدها و نتایج کاري کارکنان هر سازمانی را از خود متاثر سازند که از این میان می توان به حمایت سازمانی ادراك شده ١ اشاره کرد. حمایت سازمانی ادراك شده، احساس و باورهاي تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاري و مساعدت و حمایت اعضاي خود ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آن هاست.

معرفی مقیاس:

پرسشنامه حمايت سازماني آیزنبرگر و همکاران (1986)  ساخته شده است . اين پرسشنامه بدون مولفه بوده داراي 2 فرم بلند و کوتاه که  به ترتیب  36 و 16 گویه دارند مي باشد. و مجددا از داخل همان پرسشنامه 36 گویه ای  يك پرسشنامه 8  آيتمي نيز براي سنجش اين متغير معرفي شده  است. در اینجا فرم های 16 و 8 آیتمی ارائه شده است.

 

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.