به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه حافظه آینده نگر و گذشته نگر PRMQ

0

پرسشنامه حافظه آینده نگر و گذشته نگر PRMQ

اغلب مطالعات حافظه انسانی معطوف به گذشته است؛ یعنی تمرکز بر توانایی افراد در یادآوری رویدادهایی که قبلاً آموخته اند یا تجربه کرده اند. در صورتیکه در زندگی روزمره بیشتر با حافظه ای سروکار داریم که مبتنی بر حافظه آینده نگر[1] است که در آن یادآوری به منظور انجام اعمال با قصد است. بین حافظه آینده نگری رویدادمدار و زمان مدار تمایز اساسی وجود دارد. حافظه آینده نگری زمانمدار یادآوری انجام عمل خاصی در زمان خاص است در حالی که حافظه رخدادمدار به خاطر آوردن انجام یک عمل تحت شرایط مناسب است )مثلاً وقتی کسی را دیدم، پیامی را بدهم ).  

برای اندازه گیری حافظه آینده نگر نیز می توان به افراد تکالیف مشخصی داد مثلاً از فرد خواسته شود بعد از اتمام آزمایش برق اتاق را خاموش کند و سپس اتاق را ترک کند. یا تکالیفی این چنینی. آزمونگر می تواند به فرد در قبال یادآوری تکالیف خواسته شده امتیاز یک بدهد و در صورت فراموشی نمره صفر (یادآوری آزاد) . آزمون گر می تواند یادآوری با نشانه هم بیازماید یعنی در صورتی که فرد فراموش کرد که مثلاً کلید برق اتاق را خاموش کند آزمونگر با دادن نشانه سعی میکند تکلیف را یه یاد فرد بیاورد اگر فرد تکلیف را به یاد آورد یک امتیاز در غیر این صورت امتیاز صفر می گیرد (کرمی نوری، 1386 به نقل از زارع و تاراج، 1388).

این پرسشنامه خودگزارش دهی دارای 16 ماده می باشد که به اندازه گیری مشکلات حافظه آینده نگر و گذشته نگر در زندگی روزمره می پردازد.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Prospective Memory

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.