مدیریت کارکنان

پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

جو سازماني مجموعه ويژگي هايي است كه يك سازمان را توصيف مي كند .

جو سازماني سازمان  را از ديگر سازمان ها متمايز مي سازد.

 جو سازماني تقريبا در طول زمان پايدار است .

جو سازماني رفتار افراد در سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد.

هر سازمان داراي جو خاص خود است كه اگر همساز با اهداف، نقش ها و انتظارات كاركنان نباشد، مي تواند مشكل ساز شده و سبب بهره وري پايين سازمان شود.

در جو سازماني مناسب، كاركنان از رضايت شغلي مطلوب برخوردار هستند، براي غلبه بر مشكلات انگيزه كافي دارند.

در جو سازماني مناسب، كاركنان به همكاري با سازمان افتخار و به خوبي با يكديگر همكاري مي كنند، و امور سازمان را تمام و كمال انجام مي دهند.

این پرسشنامه جو سازمانی  توسط ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ طراحی شده است.

 این پرسشنامه  دارای 20 عبارت است .

 هدف آن بررسی ابعاد جو سازمانی (وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف، وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶ، رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش، رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روي روﻳﻪﻫﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت) می باشد.

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 5 درجه ای می باشد.  

به همراه 2مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.