پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،۱۳۷۷)

Describe the organizational climate questionnaire

یکی از سازمان هایی که در آن تعامل انسان با محیط گسترده است، نظام آموزش و پرورش است که مدارس و به ویژه معلمان در آن نقش تربیتی حساس و با اهمیتی دارند ) سید عباس زاده و قلاوندی،۱۳۸۴). معلمان با تجربه هنگام انتقال از مدرسه ای به مدرسه دیگر، اغلب احساس می کنند به محیط تازه ای قدم می گذارند که با محیط های قبلی تفاوت های آشکاری دارد، آنچه موجب چنین احساسی می شود، جو سازمانی مدرسه [۱] است. جو سازمانی مدرسه ، یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان آموزشی، معلمان و دانش آموزان در مدارس اثر غیرقابل انکاری دارد و مجموعه حالات، خصوصیات یا ویژگی های حاکم بر مدرسه یا محیط آموزشی را در بر می گیرد. این جو ممکن است محیط مدرسه را گرم یا سرد، قابل اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده سازد و سبب تمایز دو مدرسه مشابه از یکدیگر شود(میرکمالی، ۱۳۸۷).  هالپین [۲] نیز معتقد است که جو سازمانی مدرسه همان شخصیت مدرسه است  (شیرکول، ۱۳۸۲) .

علی اجاقی (۱۳۷۷)برای اندازه گیری جوسازمانی نخست از پرسش نامه توصیفی هالپین و کرافت با ۶۴ سوال استفاده کرده است و پس از مراجعه به استادان و استفاده از نظرات آن ها، پرسش نامه ای که سرانجام ۳۴ سوال دارد، استخراج کرده است. این پرسش نامه دارای ۵ بعد است (رفتار مشمول، رفتار ناکام، رفتار صمیمی، رفتار حمایتی، رفتار دستوری ).

همراه با ۲ مقاله مرتبط  رایگان


این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

[۱] – School Organizational Climate

[۲] – Halpin