به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (1990)

0

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (1990)

تاريخچه اولين تعريف اصطلاح توانمند سازي به سال 1788 برمي گردد .

آن ها توانمندسازي را به عنوان تفويض اختيار در نقش سازماني خود مي دانستند كه اين اختيار بايستي به فرد اعطاء يا در نقش سازماني او ديده شود.

اين توانمندسازي به معني اشتياق فرد براي پذيرش مسئوليت واژهاي بود كه براي اولين بار به طور رسمي به معني پاسخگويي تفسير شد.

 مفهوم توانمندسازي كاركنان، در دهه 1990 توجه بسياري از دانشگاهيان، پژوهشگران و دستاندركاران مديريت را به خود جلب كرده بود.

توانمندسازي كاركنان به عنوان يك مفهوم نظري تأثير زيادي بر اثر بخشي سازمان، مديريت و ابتكار سازماني دارد.

توماس و ولتهوس(1990)  اعتقاد دارند كه كاركنان توانمند در كنترل و انجام وظايف انعطاف پذيري بيشتري دارند.

 آنها در پاسخ به مسائل و فرصتها، وظايف جديد را شروع مي كنند و موانع را برطرف مي سازند، در نتيجه در برخورد با مسائل و مشكلات، انگيزش آنها تقويت مي شود

. توماس و ولتهوس(1990 (توانمندسازي را براساس متغيرهاي شناختي كه تعيين كننده انگيزش در كاركنان مي باشد تعريف كرده اند و معتقدند كه توانمندسازي موضوعي چند بعدي است و آن را بعنوان فرايند افزايش انگيزش دروني شغل مي دانند كه شامل مؤثر بودن، شايستگي، معني دار بودن و حق انتخاب است.

این پرسشنامه توسط توماس و ولتهوس (1990) طراحی و تدوین شده است.

 از چهار بعد احساس شایستگی،  احساس خودمختاری، احساس موثر بودن، و احساس معنی دار بودن تشکیل شده است.

 پرسشنامه مذکور  شامل 16 سوال بسته- پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می‌باشد.

 این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است.

به همراه 1مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.