به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تناسب فرد- سازمان اسکروگینس(2002)

0

پرسشنامه تناسب فرد- سازمان اسکروگینس(2002)

در دنیاي رقابتی امروز، تغییرات سریعی که در بازارها اتفاق می افتد؛ ایجاب می کند تا سازمان هاي موجود کشور(خصوصی و دولتی) به سمتی پیش روند که تا حد امکان رقابتی شوند و یا اینکه رقابتی باقی بمانند. بر اساس این فرض که هزینه اصلی اکثر سازمان ها، هزینه نیروي کار است؛ هر گامی که بتواند به کاهش این هزینه ها بیانجامد؛ می تواند در دستیابی به مزیت رقابتی، سودمند باشد. هرچند که کوچک سازي و خودکار سازي می توانند به کاهش هزینه هاي پرسنلی بیانجامند اما باید توجه داشت که اجراي چنین رویکردهایی، هزینه­هاي بسیاري را براي سازمان ها به همراه خواهد داشت(سیلورتورن، 2004).

مطالعات اخیر در خصوص استراتژي کسب و کار نشان داده است که مزیت رقابتی براي سازمان ها می تواند از طریق تمرکز بر منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع استراتژیک سازمان حاصل شود. به عبارتی، منابع انسانی نوعی دارایی نا مشهود هستند که می توانند از طریق افزایش توانایی سازمان براي مواجهه با محیط متلاطم امروزي، منجر به ایجاد ارزش هایی براي سازمان شوند (آپریل و هوآنگ، 2005 ). این ویژگی براین نکته تاکید دارد که راهبردهاي منابع انسانی باید در تارو پود سازمان تنیده شده و حصول اهداف آن را مورد حمایت قرار دهند(آرمسترانگ، 2002) مساله اي که امروزه باید به آن توجه جدي کرد این است که منابع سرمایه اي انسانی در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند به عبارتی، خوب پرورش و هدایت شوند؛ از دست می روند.

این پرسشنامه توسط اسکروگینس  (2003) طراحی شده است و شامل 20 عبارت است، که براسا طیف لیکرت 5 درجه ای(از کاملاً مخالفم = 1 تا  کاملاً موافقم5) نمره گذاری می شود.  

همراه  4مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.