به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تعهد سازمانی مری و همکاران(2013)

0

پرسشنامه تعهد سازمانی مری و همکاران(2013)

تعهد سازماني ،مانند مفاهيم ديگر رفتار سازماني[1] به شيوه هاي متفاوت تعريف شده است معمولي ترين شيوه برخورد با تعهد سازماني آن است كه آن را نوعي وابستگي عاطفي به سازمان در نظر مي گيرد. بنابرين، فردي كه به شدت متعهد است هويت خودرااز سازمان مي گيرد،درسازمان مشاركت داردو با آن در مي آميزد واز عضو يت در آن لذت مي برد (ساروقي،1375، ص55 )پورتر وهمكارانش (1974 ) تعهد سازماني را پذيرش ارزشها ي سازمان ودرگير شدن در سازمان مي دانند . چاتمن واورايلي (1986)تعهد سازماني را به معني حمايت پيوستگي عاطفي با اهداف وارزشهاي يك سازمان، به خاطره خود سازمان و ارزشهاي ابزاري آن (وسيله اي براي دستيابي به اهداف ديگر ) تعريف مي كنند (رنجبران،1375، ص78 ).

به نظر لوتانز وشاو(1992 )،  تعهدسازماني به عنوان يك نگرش، اغلب اينگونه تعريف شده است :

1-تمايل قوي به ماندن در سازمان

 2-تمايل به اعمال تلاش فو ق العاده براي سازمان

 3-اعتقادقوي به پذيرش ارزشها و اهداف (اسماعيلي،1380).

پرسشنامه تعهد سازمانی توسط مری و همکاران (2013) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 7 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو بعد وفاداری و تعیین هویت را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه  5مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Organizational behavior

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.