به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تعارضات زناشویی (براتي و ثنايي ،1375)

0

پرسشنامه تعارضات زناشویی  (براتي و زیر نظر ثنايي ،1375)  

معمولاًخانواده سالم افراد سالم را تحويل اجتماع مي دهـد و خـانواده ناسـالم موجـب بـروز مسائل فراواني در سطح جامعه خواهد شد و اگر سعي در بهبود و پيشـرفت خـانواده نشـود، مشكلات اجتماعي روز به روز بيشتر خواهد شد (سودانی و همکاران،1388).

تعارض در روابط صمیمی امري طبیعی است و هنگامی رخ مید هد که یکی از زوج ها از رابطه زنا دلایل متعددي چون گذار از سنت به مدرنیته، تغییر نظام خانواده ها، سست شدن روابط عاطفی، کارآمد نبودن الگوهاي ارتباطی و کنترلی و فشارهاي شغلی و اجتماعی میتواند در بروز تعارض بین زوجها موثر باشدشویی راضی است و در آنِ واحد، شخص مقابل در نارضایتی به سر می برد.  دیدگاه سنتی  در باب توجه به تعارض زناشویی، تعارض را موجب افت و تخریب و مسبب بحران در رابطه زناشویی میداند و بر پیامدهاي  مخرب و معایب آن تمرکز دارد در حالیکه دیدگاه تعاملی اختلاف ادراك و نظرات مختلف و عدم توافق در تصمیمات را موجب بهبود و رشد و رفع نقایص و عامل پویایی و تحرك می داند (ساداتی و همکارانی، 1393).

اين پرسشنامه توسط براتي و زیر نظر ثنايي (1375) ساخته شده است و داراي 42 عبارت  است. اين پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمينه مي‌سنجد وشدت تعارض زناشويي را برآورد مي‌كند.

ابعاد هفتگانه آن شامل- خرده مقياس هاي كاهش همكاري زوجـين، كاهش رابطه جنسي،افزايش واكنش هاي هيجاني، جلب حمايـت فرزنـدان، افـزايش رابطـه فردي با خويشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان، و نهايتاً جداكردن امور مالي از يكديگر مي باشد(ساداتی و همکارانی، 1393).  همراه  3مقاله رایگان

60,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.