به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II)

0

پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II)

ابهام را می توان به عنوان دریافت اطلاعات ناکافی ناشی از ویژگی های خص موقعیت تعریف کرد (مک لین، 2008 ) .  به عبارت دیگر ابهام، فقدان دریافت اطلاعاتی است که برای درک موقعیت و انتخاب مناسب با پیامدهای قابل پیش بینی، مورد نیاز است. بنابراین ابهام مانعی است که باعث اختلال در تصمیم گیری و پیش بینی می شود. تحمل ابهام را نیز می توان به عنوان درجه پذیرش چالش های شناختی همراه با ابهام تعریف کرد.

در این راستا محققین زیادی سعی در تهیه ابزاری جهت ارزیابی تحمل ابهام در افراد بودند، از این میان می توان به کارهای بودنر(1962) که نقش بسزایی در توسعه تحمل ابهام داشت اشاره کرد، او تحمل ابهام را به عنوان تمایل به درک و تفسیر موقعیت های ابهام آور به عنوان منبع تهدید تعریف کرد و سه مشخصه را برای موقعیت های ابهام آور تعیین کرد:

-1 تازگی ( هیچ گونه نشانه آشنا)، که همچنین ناآشنا نیز نامیده می شود، مشاهدگر را به تفسیر موقعیتی که در آن اطلاعات جدید ارائه می شود، به چال می کشد.

-2 پیچیدگی (تعداد زیادی نشانه(

-3 حل نشدنی (نشانه هایی که به ساختارها متفاوت اشاره دارد(.

به دلیل ایراداتی که بر نظریه بودنر وارد بود باعث شد مک لین در سال 1993 پرسشنامه ای را برای ارزیابی تحمل ابهاام تهیه کند. این پرسشنامه 13 آیتم دارد و با عنوان پرسشنامه تحمل ابهام نو ع دوم (MSTAT-II ) شناخته می شود (مک لین، 2008 ) . هدف این پرسشنامه   ارزیابی تحمل ابهام در افراد است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان
50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.