به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه بحران هویت احمدی (1376)

0

پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376)

اريكسون احساس داشتن هويت را اين گونه تعريف كرده است : سازماندهي پويا و خودساخته از سائق ها، توانايي ها، باورها و تاريخ شخصي به صورت ي ك “خود” منسجم و مستقل كه هدايت كننده مس ير در حال رشد زندگي فرد است (مونتگومري، 2005 ). دستيابي موفقيت آميز به هويت موجب اولين تكليف بزرگسالي يعني رشد احساس صميميت حقيقي مي شود و ناكامي در آن به عدم صميميت يا فاصله گذاري 1 مي انجامد . فاصله گذاري به آمادگي براي فاصله گرفتن از مردم و موقعيت هايي كه ممكن است به طور مناسبي هويت فرد را نقض كن ند، اطلاق مي شو د . بنابراين، حل موفقيت آميز مباحث هويت نه تنها براي سلامت فرد مهم است، بلكه براي روا بط مهم تر آن ها نيز اهميت دارد (پرهیزکار و همکاران، 1388).

جدي ترين بحراني که يک شخص با آن مواجه مي شود در خلال شکل گيري هويت رخ مي دهد.  اين بحران بدان جهت جدي است که موفقيت در رويارويي با آن پيامدهاي بسياري داردو شخص که فاقد يک هويت متشکل است در خلال زندگي بزرگساليش با مشکلات متعددي مواجه خواهدشد اريکسون خاطر نشان مي سازد که براي هر فردي امکان دارد بحران هويت روي دهد و منحصر به دورة نوجواني يا جواني نيست ، از نگاهي ديگر بحران هويت اين گونه تعريف شده است : ”عدم موفقيت يک نوجوان در شکل دادن به هويت فردي خود ، اعم از اينکه به علت تجارب نامطلوب کودکي و يا شرايط نامساعد فعلي باشد ، بحراني ايجاد مي کند که بحران هويت يا گم گشتگي نام دارد. “ ( شرفي 1381 : 18 )

پرسشنامه بحران هویت، یک مقیاس مداد کاغذی است که دارای 40 ماده می باشد. در تدوین این پرسشنامه، ابعاد مختلف تشخیصی بحران به صورت زیر دسته بندی شده است:

1- اشکال در اهداف بلندمدت؛ 2- تردید در انتخاب شغل؛ 3- نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت؛ 4- نامتناسب بودن رفتار جنسی؛ 5-  اشکال در شناخت و معرفت مذهبی؛ 6- عدم توجه به ارزشهای اخلاقی؛ 7- رعایت نکردن تعهد گروهی؛ 8- داشتن دید منفی نسبت به خود؛ 9- نداشتن روحیه تلاش و ابتکار؛ 10 – اختلال در تنظیم وقت.

همراه  5 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.