پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه افسردگی سالمندانGDS      15 عبارتی Geriatric Depression Scale

پرسشنامه افسردگی سالمندانGDS      15 عبارتی Geriatric Depression Scale

جمعیت جهان درحال پیر شدن است.

پیش بینی می شود که تا سال 2025دوسوم افراد بالای 65سال در کشورهای در حـال رشد باشند.

در ایران نیز جمعیت سالمندی روزه افزایش است و به زودی جمعیت کشورمان پیر می شود.

پیر شدن جمعیت با شیوع بیشتر افـسردگی همـراه است.

شیوع اختلال افسردگی اساسی در بررسی های مختلـف در کـل جامعه  1-16درصد بوده است.

 این در حالی اسـت کـه %24 سـالمندان از افـسردگی تحـت بـالینی رنـج مـی برنـد.

لذا تشخیص درست افسردگی سالمند ضروری است.

برای انجام مطالعات همه گیرشناسی افسردگی در سـالمندان و نیز تشخیص و درمان به موقع آن در سطح مراقبت هـای اولیـه از

ابـزارهـای متعـددی اسـتفاده شـده اسـت.

از آن میـان GDS  )Geriatric Depression Scale)  در مطالعــات  بالینی و غربالگری بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.

فرم اولیه آن دارای  30سوال است که هریک، پاسـخ صـفر یـا یک ( بله / خیر) دارد.

اما تاکنون فرم های کوتاه آن شامل 4 ،5 ،10 ،12 ،15و 1سوالی ساخته و اعتباریابی شده است.

فرمی که در اینجا استفاده شده 15  سوالی است.

این آزمون توسط یساویچ باری ارزیابی افسردگی سالمندان ساخته شد .

این مقیاس  آزمونی مناسب برای تشخیص علائم افسردگی در سالمندان است .

این آزمون در محیطهای متعدد درمانگاهی و غیردرمانگاهی اعتباریابی شده است.

 و در تشخیص بالینی افسردگی از ثبات درونی و بیرونی برخوردار است.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *