به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR- 

0

پرسشنامه اضطراب مدرسه گزارش معلم SAS-TR–  School anxiety scale –teacher report

مدرسه، عامل بسیار مهمی در تامین بهداشت روانی دانش آموزان به حساب می آید (مسعودزاده و همکاران 1384 ) اضطراب کودکان گاهی با نادیده گرفتن خانواده، مدرسه و حتی جامعه می تواند تبدیل به معضلی شود که عوارض بسیاري را در بزرگسالی به دنبال خواهد داشت بنابراین تشخیص زودرس و درمان آن بسیار اهمیت دارد ( موریس[1] و همکاران، 2003).  اختلالات اضطرابی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در کودکان می باشد.

ورود به مدرسه در دنیاي کودك شکاف ناگهانی ایجاد می کند. براي برخی از کودکان، مدرسه، اولین تجربه در تطابق با تعامل گروهی است که تحت نظر فردي به جز مادر (یعنی معلم) اداره می شود. کودکان مایل هستند به مدرسه بروند و معمولاً با وضع جدید با کمترین سختی سازش یابند . سازش

موفقیت آمیز به طور مستقیم بستگی به رشد فیزیکی و عاطفی کودك و آمادگی والدین جهت پذیرش جدایی (ورود به مدرسه)  دارد. همکاري بین والدین و حمایت از کودك بهترین راه سازش

با استرس هاي ورود به مدرسه است. متاسفانه برخی از والدین به دلیل کمبود آگاهی درباره فرایند تکاملی و بلوغ کودك با رفتارهاي نامناسب، باعث تاخیر در پذیرش تحمل جدایی توسط کودك می شوند ( .(Hockenberry and Wilson,2006

این پرسشنامه براي اولین بار توسط لینهام و همکاران ( 2008 ) طراحی شده و  دارای 16 سوال بوده که معلمان با توجه به نحوه رفتار کودك در مدرسه طی 3-6 ماه گذشته به هر کدام از سوالات پاسخ می دهند و هدف آن بررسی میزان اضطراب اجتماعی از ابعاد مختلف( اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر )است .

 

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Muris

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.