به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه استراتژی های ورود به بازار بین المللی کیانی(1394)

0

پرسشنامه استراتژی های ورود به بازار بین المللی کیانی(1394)

تصمیمات اولیه در مورد نحوه و ورود به یک بازار، تصمیمات مدیریت استراتژیک تلقی می شوند. این تصمیمات با عنایت به جو کشور و توانایی های سازمان و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می شوند. نحوه ورود به کشور هدف نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور، بلکه با درک نقاط قوت و ضعف شرکت و شناخت قابلیت های آن صورت می گیرد.

شرکت ها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان می توانند از استراتژی های متفاوتی استفاده نمایند. بعضی از این استراتژی ها عبارتند از :

صادرات Exporting

اعطای امتیاز Licensing

فرنچایزینگ Francdising

قرار داد مدیریتی Msnagement Contract

تولید قراردادی Contract Manufacturing

سرمایه گذاری خارجی مستقیم Foreign Direct Investment

الف)سرمایه گذاری مشترک Joint Ventures

ب)تاسیس یک واحد با مالکیت کامل Wholly – Owned Subsidiary

پیمان های استراتژیک Strategic Alliance

پرسشنامه استراتژی های ورود به بازار بین المللی توسط کیانی (1394) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 28 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هفت بعد اهداف و راهبردها، تجربیات شرکت، منابع و قابلیت های شرکت، ویژگی های ساختاری، ویژگی های فرهنگی، اعتبار شرکت، فناوری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط کیانی (1394) اعتباریابی شده است.

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.