عوامل دموگرافیک

پرسشنامه استاندارد هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی (1390)

پرسشنامه استاندارد هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی (1390)

افراد با توجه بـه ويژگـي هـاي اجتمـاعي معـين و ايفـاي نقــش هــاي اجتمــاعي خــاص در لايــه هــاي مختلــف اجتماعي ، در گروه هـاي اجتمـاعي ارادي و غيـر ارادي مختلفي عضويت دارند كه عضويت در هـر يـك از ايـن گروه ها هويت جمعي متفاوتي به آن هـا مـي بخشـد.

هویت جمعی به عنوان حدی که فرد با یک گروه خاص اجتماعی، آمادگی خود را برای رفتار مطابق با شرایط عضویت گروهی اعلام می کند، در سطح گروهی تعریف می شود. و در نگاه کلان تر هویت جمعی احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه است به گونه ای که عضو یک جامعه از سایر جوامع متمایز باشد و فرد در مقابل معیارها و ارزش های جامعه خود احساس تعهد و تکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد(اردلان و همکاران،1393 ).

پرسشنامه استاندارد هویت جمعی شامل ابعاد هویت قومی هویت ملی و هویت فراملی است. این پرسشنامه توسط هزارجریبی و لهراسبی(1390) اعتبار یابی شده است. این پرسشنامه در قالب 30 گویه به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت هویت جمعی را می سنجد.

به همراه 4 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.