پرسشنامه ارزش ارتباطی مشتری – چن و چن (2017)

پرسشنامه ارزش ارتباطی مشتری – چن و چن (2017)

ارزش ارتباطی مشتری، یعنی زمانی که مشتری برای خرید اقدام میکند، نسب به قبل از آن، حال بهتری داشته باشد. این ارزش نتیجه ارتباط بین مشتری و کارکنانی است که به وی خدمتی ارائه میدهند ، در واقع ارزش ارتباطی مشتری به احساسی که مشتری از ارتباط با کارکنان کسب می کند اشاره دارد (چن و چن، 2017).

به منظور سنجش ارزش ارتباطی مشتری می توان از پرسشنامه ای که توسط چن و چن (2017) طراحی شده است و دارای 3گویه است، استفاده می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *