به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه اختلال اجتماعی social anxiety disorder Questionnaire

پرسشنامه اختلال اجتماعی    social anxiety disorder Questionnaire

اجتماع عام اجتماعی است که در آن اختلالات اجتماعی کم یا درحال کاهش باشد. این مفهوم درتقابل با مفهوم نظم قرار می گیرد(چلبی، ۱۳۸۶). نظم اجتماعی یا همبستگی هنجاری از مفاهیم کلیدی نظریات پارسونز است که در کنش های انسانی و ازطریق ضمانت اجرایی بیرونی و درونی کردن ارز شها و هنجارها حفظ می شود و تداوم م ییابد (توسلی، ۱۳۶۹). ارزش ها، هنجارها، تعاملات و فرصت ها از مؤلفه های برپایی نظم در جامعه محسوب می شود و در صورت فقدان آن ها جامعه شاهد انواع اختلال و بی نظمی در عرصه های مختلف خواهد بود.  پس اختلال اجتماعی[۱] هرگونه بی نظمی و اختلال در مجموعه های مشترک آرمانی، هنجاری و شبکه های فرصتی و تعاملی کنشگران است. این اختلال شامل چهار بعد اساسی نمادی، هنجاری، رابطه ای و توزیعی می شود( اعظم زاده و عبادی، ۱۳۹۲). این پرسشنامه ۲۷ سوال دارد و توسط اعظم زاده و عبادی(۱۳۹۲) طراحی شده است.

همراه با ۱ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱]  – social anxiety disorder

نظرات بسته شده است.