مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

نقش عوامل دموگرافیک (جمعیت شناختی) در پژوهش

نقش عوامل دموگرافیک  (جمعیت شناختی) در پژوهش

تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)
تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

اطلاعات دموگرافیک یا ویژگی‌های جمعیت‌‌شناختی به خصوصیات یک جمعیت مانند سن، جنسیت، نژاد، ملیت، محل سکونت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، درآمد و مواردی از این قبیل اشاره دارد. این اطلاعات در پژوهش های کمی و کیفی می تواند اطلاعات مهمی به محقق بدهد، در آمار استنباطی محق می تواند بر اساس این عوامل به گروهبندی یا مقایسه یک متغیر در گروه های مختلف جمعیت آماری پژوهش بپردازد. پس این عوامل می توانند سطح کیفیت پژوهش را بالا ببرند. در آمار توصیفی نیز این عوامل می توانند اطلاعات مهمی به پژوهشگر بدهد و زیبایی و ارزش کار او را بالا ببرد. گزارش پژوهش بدون گزارش اطلاعات جمعیت شناختی آن تقریباً مانند بدن بدون روح است و برای خواننده همیشه این سوال مطرح خواهد بود که این  نمونه هایی که در باره آن ها استنباط صورت گرفته چه ویژگی هایی داشته اند. لذا پیشنهاد می شود این عوامل را در تحقیق خودتان بگنجانید. اما این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید که بعضی از افراد ممکن است نخواهند طلاعات جمعیت شناختی شان را در اختیار شما بکذارند و شما باید این حق را به آن ها بدهید و در این رابطه اجباری نداشته باشید! همچنین محقق باید محرم اسرار افراد نمونه ی خود باشد و اطلاعات جمعیت شناختی افراد را به صورت موردی در اختیار هیچ کس قرار ندهد و در واقع این حق را هم ندارد، بلکه باید این اطلاعات فقط به صورت گروهی گزارش شوند! ما در سایت روا20 برای کارکنان عوامل دموگرافیک زیر را پیشنهاد می کنیم، که می توانیددر پژوهشتان از آن استفاده کنید! راستی نظر شما چیست! دیدگاه یادتان نرود! چون با دیدگاه ها و پیشنهاد های شما زنده ایم!

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

نوشته

تعهد سازمانی و نقش آن در رشد و پایداری سازمان‌ها

نوشته

نشریات ومجلات معتبربین المللی(ISI) درحوزه پزشکی، پژوهشی و تجربی

نوشته

اعتبار سنجی پرسشنامه چیست؟ و چه روش هایی دارد؟

نوشته

روایی پرسشنامه چیست؟ و از چه راه هایی بررسی می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *