درس پژوهی

نتایج درس پژوهی:

  1. جستجوی روش های اثربخش تر تدریس

.2 افزایش یادگیری دانش آموزان از طریق ایجاد فرصت تعامل بیشتربا یکدیگر و با معلمان

.3 جستجوی عقاید خلاقانه

.4 توجه بیشتر به تفاوت های فردی دانش آموزان

.5 سنجش برای یادگیری

.6 بازاندیشی یادگیری و آموزش

.7 افزایش دانش معلمان درباره موضوع درسی

.8 افزایش دانش و مهارت معلمان درباره روش های آموزشی

.9 افزایش دانش و مهارت معلمان در مدیریت کلاس درس

.10 افزایش توانایی مشاهده دانش آموزان

.11 تقویت شبکه همکاری بین معلمان

.12 تقویت انگیزش، تعهد و احساس کارآمدی معلمان

.13 اصلاح کیفیت طرح درس های تهیه شده

.14 تغییر و اصلاح منابع تدریس و یادگیری

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.