به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

0

مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

بخشودگي يك ويژگي شخصيتي است كه در چند دهه اخير در كشورهاي غربي، به صورت تجربي مورد پژوهش قرار گرفته است. در ايران نيز، در چند سال گذشته اين ويژگي وارد حوزه پژوهش هاي روان شناختي شده است. مك كالوف كه از پژوهشگران صاحب نام در زمينه بخشودگي است ، معتقد است بخشودگي عبارت از ويژگي است كه در اثر آن، شخصي كه در روابط بين فردي، مورد آزار يا آسيب (مانند اهانت يا خيانت ) قرار گرفته است، خطاي  فرد خاطي را مي بخشد. بدين ترتيب فرصتي دوباره براي جبران خطا، به فرد خاطي داده مي شود تا بتواند دوباره ، اعتمادسازي نمايد (مك كالوف، ورتينگتون  و راشل، .(2008   هارگريو (1994) بخشودگي را تلاشي براي حفظ عشق  و اعتماد در روابط ، و پايان دادن به سو گيري هاي آسيب زا ، در نظر گرفته است . زماني كه در روابط ميان افراد، به ويژه اعضاي خانوا ده و زوجين، عدالت و انصاف ناديده گرفته مي شود، افراد احساس مي كنند كه در اين رابطه مغبون و متضرر شده اند. در نتيجه ممكن است براي گرفتن حق خود از شيوه هاي مخرب استفاده نمايند. اين شيوه هاي مخرب به شكل رفتارهاي بدبينانه، دشمني، خشم شديد، گسستگي هاي هيجاني و آسيب رساندن و آزردن ساير افراد بروز مي كند. وی  معتقد است كه اين روش ، ويرانگر براي كسب حقوق خود، موجب آسيب و ايجاد درد و رنج  در خانواده مي شود. برخي از افرادي كه قرباني آزارهاي خانواده هستند، همواره دوره هاي متناوبي از احساس شرم/ خشم 15 و نترل/ آشفتگي  را تجربه مي كنند( احتشام زاده و همکاران، 1389).

این پرسشنامه دارای 25 سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان بخشودگی بین فردی و ابعاد آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی، کنترل رنجش، درک و فهم واقع بینانه) است.

همراه  3 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.