مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت

مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت

 یکی از عوامل اجتماعی  تعیین کننده  سلامت  که  به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره  دارد  و  در  سال های اخیر توجه فزاینده ‌ای به آن شده، حمایت اجتماعی می‌ باشد.

دریافت حمایت، از جمله نیازهای اساسی بشر است. حمایت اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی در روان‌شناسی اجتماعی است و مطالعات مربوبط به آن به طور آشکار از سال‌های حدود ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده است. حمایت اجتماعی ریشه در نظریه دلبستگی بالبی و راتر دارد که بر وجود ارتباط میان کودک و اطرافیان وی در طی تحول تاکید می‌کند. حمایت اجتماعی فرآیند پیچیده‌ای است که در آن بر اساس تعامل و فعالیت‌های متقابل بین فرد و شبکه حمایتی شکل می‌گیرد. حمایت اجتماعی به عنوان حمایتی تعریف می‌شود که فرد از خانواده، دوستان، سازمان‌ها و سایر افرا دریافت می‌کند. تعاملات فرد با خانواده و حمایتی که او از محیط و سایرین دریافت می‌کند، اثرات مثبتی بر وی دارد و سبب می‌شود پویایی‌ها یروانشناختی او افزایش یافته و به وی در جنبه‌های عاطفی، شناختی و جسمانی کمک کند. حمایت اجتماعی اثرات نامطلوب فشار روانی را تعدیل و تضعیف می‌کند و سلامت روانی را پیش‌بینی می‌کند.برای سنجش حمایت اجتماعی از مقیاس حمایت اجتماعی( MOS)  که در سال ۱۹۹۱ توسط شربورن و استوارت ساخته شد ، استفاده می شود .

                                                     به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان       

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.