به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران 1982

0

مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران 1982

حمایت اجتماعی، مفهومی است که بهطور گسترده از دیدگاههای نظری و تجربی متعدّدی مورد مطالعه قرار گرفته و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. در یک تعریف، حمایت اجتماعی به مراقبت، محبّت، عزّت، تسلّی و کمكی که سایر افراد یا گروه ها به فرد ارزانی می دارند، گفته میش ود. این حمایت را ممكن است منابع گوناگونی مانند همسر، نامزد، خانواده، اقوام،دوستان، همكاران، پزشک یا سازمانهای اجتماعی به عمل آورند (سارافیند، 1384).  تعریف براندت و وینرت از حمایت اجتماعی شامل ایجاد تعلّق، صمیمیّت، یكپارچگی اجتماعی، فرصت و امكانی برای رفتارهای مفید، تضمین مجدّد ارزش انسانها و ایفای نقش آنها، امكان کمک ها و اطّلاعاتی، عاطفی و مادی است.

مقیاس حمایت اجتماعی توسط فلمینگ و همکاران در سال ۱۹۸۲ تهیه شده است و دارای ۲۵ سوال و ۵ خرده مقیاس می باشد: حمایت ادراک شده عمومی، حمایت ادراک شده از خانواده، حمایت ادراک شده از دوستان، حمایت ادراک شده از همکلاسی ها وبالاخره عقیده و نظر درباره اهمیت حمایت اجتماعی را می سنجد. در فرم نهایی این مقیاس، خرده مقیاس مربوط به حمایت دوستان و همسایگان ترکیب شده اند و به صورت خرده مقیاس واحدی درآمده اند. پس مقیاس حمایت اجتماعی از چهار خرده مقیاس تشکیل شده است. ۱- خرده مقیاس مربوط به اندازه گیری حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده که شامل ۷ آیتم می باشد . ۲- خرده مقیاس مربوط به اندازه گیری حمایت ادراک شده از دوستان که شامل ۷ آیتم می باشد. ۳- نظر و عقیده و درباره حمایت اجتماعی که ۵ ماده دارد. ۴- خرده مقیاس مربوط به اندازه گیری حمایت عمومی یا کلی که شامل ۶ آیتم است.

 
50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.