به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس(PAS؛ اسپنس، رپي، مک دونالد و اينگرام، 2001) -فرم والدین

0

مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس(PAS؛ اسپنس، رپي، مک دونالد و اينگرام، 2001)فرم والدین

اختلالات اضطرابی اغلب مزمن هستند که عدم درمان آنها میتواند تاثیرات منفی بر رشد و عملکرد کودکان بوجود آورد. اختلالات اضطرابی جزو رایج ترین اختلالات روانی در کودکی هستند که  10تا  27درصد کودکان و نوجوانان را مبتلا می کنند . اختلالات اضطرابی در کودکان پیش دبستانی رایج هستند و نی مرخ همه گیر شناسی آن ها شبیه به نیمرخ همه گیر شناختی کودکان بزرگتر است.

مقياس اظطراب کودکان پيش دبستاني (PAS؛ اسپنس، رپي، مک دونالد و اينگرام، 2001) که توسط والدين تکميل مي شود، براساس فهرست اختلال هاي اضطرابي چهارمين نظام تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني تهيه شده و داراي 28 ماده است که نشانه هاي مرضي اختلال اضطراب جدايي، اضطراب تعميم يافته، هراس اجتماعي، ترس از آسيب جسماني (بعنوان يک هراس خاص) و وسواس – بي اختياري را در کودکان 2 تا 5 سال مورد ارزيابي قرار مي دهد. برخلاف ديگر مقياس هاي درجه بندي والدين مانند فهرست رفتاري کودک (CBCL؛ آشنباخ و رسکورلا، 2002) و پرسشنامه نقاط قوت و ضعف (SDQ؛ گودمن، 1997) که به ارزيابي اختصاصي اضطراب نمي پردازند و اضطراب کودک را به عنوان بخشي از مشکلات کلي (مانند مشکلات دروني سازي شده که در برگيرنده مشکلات عاطفي و افسردگي نيز مي باشد) مورد توجه قرار مي دهند (برورن و موريس، 2005) اين مقياس، با تمرکز بر مشکلات اضطرابي، تقريبا بيشتر اختلال هاي اضطرابي را مورد بررسي قرار مي دهد. این پرسشنامه دارای 34  گویه است که فقط 28 ماده آن نمره گذاری می شود.

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.