مقیاس اضطراب کتل

 

مقیاس اضطراب کتل[۱]

تاکنون، تشخیص های فردی و پژوهشهای مختلف، تخمین خود را دربارۀ اضطراب از خلال مصاحبه در مراجعات بالینی به دست می آورده اند. متأسفانه دلایل  متعددی مانند فقدان صداقت آزمودنی ، تفاوت در کاربرد کلمات و نبودن ضوابط لازم برای ایجاد یک موقعیت یکنواخت ،دستیابی به یک سنجش مطمئن را مشکل می سازند . “کتل”در پژوهشی دربارۀ ماهیت اضطراب[۲] نشان داده شده است که درجه توافق دو روانپزشک که به دلیل مهارتشان در تشخیص برگزیده شده اند ، علیرغم پذیرفتن تعریف مشابهی از اضطراب ، در حد ضریب همبستگی ۲/۰ یا ۳/۰ بوده است .مقیاس اضطراب کتل بر اساس پژوهش های گسترده ای فراهم شده  و احتمالاً مؤثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامۀ کوتاه فراهم آمده است ، پرسشنامه ای که می تواند مکمل تشخیص بالینی باشد و نتیجه ای عینی با هدف های پژوهشی به دست دهد (پرون و پرون ، ۱۳۸۹). و …

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد
 

Cattel, R.B.Handbook for the I.P.A.T.Anxiety Scale. Champaign(III),1957.

Cattel, R.B. and Scheier, I.H The nature of anxiety .Pschol .Rep, 1958.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *