مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)[1]

تعلل ورزی شامل تاخیر عمدی در کارهایی است که فرد قصد انجام آن را دارد، در حالیکه از پیامدهای، منفی آن اطلاع دارد و در اکثر موقعیت ها به نارضایتی از عملکرد منجر می شود(استیل، ۲۰۰۷).تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست، اما در اغلب موارد م یتواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری داشته باشد و یکی از انواع شایع تعلل ورزی، تعلل ورزی تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد  ( فتحی و همکاران، ۱۳۹۴).

این مقیاس توسط تاکمن و سکستون[۲] در سال ۱۹۸۹ طراحی شده است و نخستین بار در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط تاکمن در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان تعلل ورزی دانشجویان اجرا و هنجاریابی شد. پس از اجرای پرسش نامه ۳۵ گویه ای بر روی ۱۸۳ دانش آموز، با استفاده از تحلیل عاملی به ۱۶ گویه کاهش یافت.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]. The Procrastination Scale

[۲]. Sexton