مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش

مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش  (ITIS-14) عبدالفتاح و ییتس:

یکی از نظریه هایی که در دو دهه گذشته توجه و جذابی ت فراوانی در بین محققان حوزه انگیزش تحصیلی داشته است، نظریه شناختی اجتماعی دوک است و یکی از مفاهیم اساسی این نظریه، مفهوم باورهای هوشی[۱] است . یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)است.  مفهوم باورهای هوشی به میزانی که یادگیرندگان باوردارند هوش یک صفت ثابت یا در حال رشد است، اشاره می کند (محبی نورالدین وند ؛ شهنی ییلاق و  پاشا شریفی ،۱۳۹۲).  مقیاس نظریه ضمنی هوش، برای اولین بار توسط عبدالفتاح و ییتس (۲۰۰۶) بر اساس نظریه طرز تفکر (نظریه های ضمنی هوش) دوک (۲۰۰۰، ۲۰۰۶) تدوین شد. این ابزار جهت سنجش نظریه‌های افزایشی و ذاتی هوش به کار می‌رود. 

به همراه ۱مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – beliefs about intelligence