مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

احساس تنهایی، احساس ناخوشایندی است که در اثر کاستی در شبکه روابط اجتماعی فرد و با فاصله داشتن بین روابطی که فرد تمایل دارد که داشته باشد و آن چیزی که هم اکنون دارد. به وجود می آید. «بارون» و «بیرن» در کتاب روان شناسی اجتماعی می نویسند: احساس تنهایی، واکنش هیجانی و شناختی یک فرد است، به داشتن روابط رضایت بخش کمتر و کمتر از آنچه که تمایل به داشتن آن دارد. این احساس رنج آور، تجربه ای شایع است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.