به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقاله نویسی ISI

0

مقاله نویسی ISI

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظري، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردي جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می گردد)اعتماد و همکاران، 1381 ، ص 2 ) چنین مقاله اي در واقع گزارشی است که محقق از یافته هاي علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود براي استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به دست می دهد. بدین منظور، امروزه نشریات گوناگونی در زمینه هاي مختلف علمی- پژوهشی نشر می یابد و مقاله هاي به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می دهند. لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه هاي صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه مندان قرار دهند. و نحوه ارزیابی مقالات از سوي این ISI مطالعه حاضر به منظور آشنایی با انواع مقالات ، عناصر و ارکان اصلی در ساختار مقاله ، معرفی موسسه موسسه می باشد.

دانلود مقاله نویسی ISI

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.