مشخصه role در نرم افزار spss

 • توسط این مشخصه نقش متغیر مورد نظر را در روش های آمار تحلیلی مشخص می کنیم. نقش یک متغیر می تواند به صورت زیر تعیین شود.

 • 1- نقش Input : برای متغیر های مانند مستقل، پیشگو یا توضیحی

 • 2- نقش Target: برای متغیرهای وابسته مدل

 • 3- نقش Both: برای متغیر هایی که هم نقش Input و هم نقش Output  را دارند.

 • نقش None: برای متغیرهایی که نقش خاصی ندارند.

 • نقش Portion: برای متغیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که داده های نمونه را به مجموعه های آموزشی، آزمودنی و اعتبار سنجی، تقسیم می کند.

 • نقش Split: برای متغیرهایی است که نقش هماهنگ کننده بین نرم افزارهای تحت Spss را دارند. این متغیر را هیچگاه نمی توان در دستور Split file استفاده کرد.

 • ** به طور پیش فرض نقش تمام متغیر ها Input است و تعیین نقش اصلی متغیر اثری بر نوع دستورهای Spss نخواهد داشت و تنها در نمایش متغیرها در کادر گفتگوی نرم افزار تأثیر خواهد گذاشت.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

  • نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

  • نرم افزار کیفی: Maxquda

  • تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

  • Mobile : 09102194672

  • Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *