به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مدل تحليلي تحقيق  در پایان نامه نویسی

0

مدل تحليلي تحقيق  در پایان نامه نویسی

  • نوعي نمودار سازي براي متغيرهاي استخراج شده از چارچوب نظري تحقيق است .

  •  
  • مدل ، رابطه بين طرح نظري وكار جمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات مي باشد.درعلوم اجتماعي مدلها شامل نشانه ها وعلايم هستند يعني خصوصيات بعضي از پديده هاي تجربي به طور منطقي از طريق مفاهيم مرتبط با يكديگر بيان مي شود.

  • مدل ، منعكس كننده واقعيت است وجنبه هاي معيني ازدنياي واقعي

    را كه با مساله تحت بررسي ارتباط دارند مجسم مي كند.

مدل تحليلي راچگونه مي توان ساخت ؟

  براي ساختن مدل تحليلي ،محقق نهايتامي تواند به دو شيوه متفاوت عمل كند كه ميانشان تفاوت مشخصي وجود ندارد:

  1- ابتدا از تدوين فرضيه ها شروع مي كندودر مرتبه بعدي به مفاهيم مي پردازد .

  2-يا از مفاهيم شروع مي كندودر مرتبه بعدي به تدوين فرضيه ها مي پردازد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.