لیست پرسشنامه ها تا 1400/02/07 قسمت سوم

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، که در زیر می توانید با کلیک روی هر برگ به لیست پرسشنامه های آن برگه دست پیدا کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

همچنین لیست پرسشنامه ها جهت دسترسی و راحتی شما کاربران عزیز در در 3 صفحه آورده می شود و این صفحه اول آن است.

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

Q201پرسشنامه احساس شکست  گیلبرت و آلن ( ۱۹۹۸)    ( ۱۶سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q201-2-پرسشنامه ترس از شکست کونروی، ویلو و متزلر ( 2002 )( 5 سوال – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

Q201-3-پرسشنامه ترس از شکست کونروی ( 2001 )( 41 عبارت – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

 Q202پرسشنامه تاب آوری (CD-RIS) کونور و دیویدسون ( ۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴ مقاله –  )

Q202-2-مقیاس خودتاب آوری کلاهنن  (ERS)-( 14سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله –  )

Q202-3-مقیاس تاب آوري وگنیلد و یانگ اصلاحیه نوریان و همکاران (1394)-( 23 گویه  – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-


Q202-4-پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی (عثمان، 2004)-( 25 گویه  – 45صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-

 Q203پرسشنامه تاب آوری  تحصیلیARI ساموئلز (۲۰۰۴) ( ۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۵ مقاله –  )

 Q204پرسشنامه تاب آوری فرایبورگ  (نسخه ی تجدید نظر شده ) ( ۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۶ مقاله –  )
 Q205آزمون شخصیتی بندر – گشتالت ( ۹ کارت – ۱۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –   )

 Q206مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت( ۲۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )
 Q207آزمون بازبینی شده کمرویی( RSS  ) چیک – بریگز – ( ۱۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )
  Q208آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸ مقاله – )
 Q209چک لیست بهداشت روانی(MHC)   کومار . (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
 Q210پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد(۱۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

Q210-2- پرسشنامه گرایش به مصرف مواد (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )

Q210-3- پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد(۱۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )

Q210-4-  پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS(36 +5سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۶مقاله  رایگان – )

Q210-5- پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد(۳۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  ۵مقاله  رایگان – )

Q210-6-پرسشنامه کوتاه مشکلا ت اعتیاد ( SIP-LL)(15سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

Q210-7-پرسشنامه گرایش به مواد گلپرور (54 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

q210-8- مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني ( IARS) – (38 سوال – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

q210-9- مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل(AOES) ( 34 عبارت – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 5مقاله – )

  Q211پرسشنامه(CBQ) عقاید وسوسه انگیز (۲۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

  Q212 پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) سادات خشوعی(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q212-2پرسشنامه چند بعدی شوخ طبعی (MSHS) تورسون و پاول(۲۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

 Q213پرسشنامه شکست های شناختی شغلی(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
 Q214پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز  (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )
 Q215 پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی(۲۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
 

q215-2- ابزار صلاحیت پرستاران(CIRN)لیو و همکاران(2007)(58سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2مقاله – )

Q216پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) اورگان و کانوسکی  –   (۱۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴مقاله – )

q216-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران) –   (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵ مقاله – )

  Q217 سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست(۳۶سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

q217-2- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (سازگاری فردی و اجتماعی )(۱۸۰سوال – ۱۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله )

q217-3- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری فردی  )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )

q217-4- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری اجتماعی )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )


q217-5- پرسشنامه سازگاری بل   فرم بزرگسالان(۱۶۰سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )

q217-6-  پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل   فرم بزرگسالان(۳۲سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )

q217-7- آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،۱۳۹۰)(۹۷سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۷مقاله – )

q217-8-مقياس سازگاری هيجانیEAM رابيو و همکاران   (2007)  –(28 سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه 1 مقاله – )

Q217-9-پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)(6028 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه2 مقاله – )


  Q218پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران(Grit-s) – فرم کوتاه (۸سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

  Q219مقیاس اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی(  BASIS-A)- نسخه بزرگسالان (۶۲سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q220پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(MSLSS) هیوبنر (۴۰سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۲مقاله – )
 Q221پرسشنامه کوتاه  سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله )

Q221-2 – مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

  Q222پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی(CLDQ) ﻛﻠﻮرادو(۲۰سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q223پرسشنامه احساس غربت(۳۶سوال – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
  Q224آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال (۳۶جمله – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

q224-2- ازمون حافظه وکسلر(فرم الف) – ( ۱۰صفحه –  همراه ۱مقاله هنجاریابی – ۴ فایل صوتی راهنما رایگان – )

 

Q224-3- پرسشنامهPRMQ حافظه آینده نگر و گذشته نگر – ( 16جمله – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله پایه ای رایگان )

Q224-4- پرسشنامه حافظه ی چند عاملی– ( 57 عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 1مقاله پایه ای رایگان )

Q225پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) فیلیپس (۲۳ عبارت – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 Q226- پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مری پروسیدانو و کنیث هلر(۴۰ عبارت(هریک ۲۰ عبارت) – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q227- مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت(۱۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان )

q228 – پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند(MSPSS) بعدی (۱۲ عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

Q228-2- مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران 1982 (25 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 5 مقاله رایگان   –  )

Q229- مقیاس حمایت و استرس اجتماعی( DUSOCS) دوک(۲۴ عبارت حمایت۱۲ عبارت  و استرس۱۲ -۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

q229-2 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۲۸  عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۶ مقاله رایگان   –  )

q229-3- پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف (۲۵ عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان   –  )

q229-4- پرسشنامه مشارکت سیاسی-اجتماعی (زارع و روهنده، 1394) –  (16عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان   –  )

q229-5- پرسشنامه خودکارآمدي اجتمـاعی اسـمیت و بتـز، 2000 –  (22عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان   –  ) 


q229-6- پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389) (23عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان    )

q229-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی فراهاني و همکاران (1393)- (33عبارت-8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش- 5 مقاله پایه)

q229-8- خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) – (22عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 9 مقاله رایگان   –  

q229-9 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی (گائینی، 1391 )- (20عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان )

Q230 – پرسشنامه (PPS) حالت­های روانشناختی مثبت(۹۶عبارت-۱۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

q230-1 -پرسشنامه اختلال اجتماعی(۲۷عبارت-۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )


q231- مقیاس (SELSA-S) احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان(۱۴عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان   – )

Q232- مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

۱-Q233- پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳) (۲۶عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان   – )

Q233-2 – پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱) (۱۲عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان  )

q234- پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) دنیس و وندر وال (۲۰عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان)

Q235- پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲) (۱۱عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان )

Q235-2-پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT ) (18عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )-


Q236- مقیاس نیازهای بنیادی روانی (PNS) – دسی وریان – (۲۱عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

Q237- راهنمای آزمونWCST کارت های ویسکانسین(۳۶صفحه – دارای روایی، پایایی به همراه ۶ مقاله رایگان )

Q238- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا(۳۷صفحه – دارای روایی، پایایی )

Q239- راهنمای آزمون مکعب های کهس (۷ صفحه- بدون منبع-   )


q240-مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط ( WTC)- (12عبارت-۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

q241-مقیاس مهار افراطی- خصومت ( O – H )- مگارگی، کوک و مندلسون(۲۸عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q242- مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش هارتلند (HFS) -(18عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

q242-3- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1999) (20عبارت-8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

q243-مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی ) PNASS )-(24عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

Q244-پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو (۲۰۰۷) -(۲۱عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

Q244-2 -پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل-(23 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

Q245-پرسشنامه حالات خلقی برومز BRUMS-32 item- (۲۳عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

q245-2- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه کوتاه فارسی و اعتبارسنجی شده در ایران( خلیلی و همکاران ،1397)(35عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

q245-3- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه بلند 110 عبارتی (110عبارت-11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )

q245-4- پرسشنامه تنظیم خلق منفی(NMR): کاتانزار و میرنز (1990) (30عبارت-7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

Q246-مقیاس سطوح خودانتقادی  (LOSC)تامپسون و زوروف (۲۲عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )[

Q247- پرسشنامه مزیت رقابتی (۱۷عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )

Q248-مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان(۱۵عبارت -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷مقاله رایگان )

q248-2- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گولد اسمیت (1980)- (21عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

q248-3- پرسشنامه استاندارد بهره­ وری سازمان اولسانیا و همکاران (2012)(27عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله رایگان )

q248-4- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (41عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 8مقاله رایگان )

q249-مقیاس قلدری ایلی نویز(۱۸عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴۹مقاله رایگان )[

Q250- پرسشنامه  تدریس فکورانه اکبری و همکارانش (۲۰۱۰) – (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

Q250-2- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (7عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

q251- پرسشنامه اتوماسیون اداری (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

Q252- تست هوش ریون کودکان (36 کارت- راهنمای آزمون و روش نمره گذاری -22صفحه )

q253- مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی(کوپلن و رابین، 1998 ، اصلاحیه خوشبخت، 1390) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

q254- مقیاس احتمال خودکشی (36عبارت -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

Q254-2- پرسشنامه خودکشی در نوجوانان( ASQ ) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )

Q255-1- پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان ( کردلو) ( 5 مقیاس- 14صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

Q255-2- مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (2002) ( ویژه دانش آموزان و دانشجویان) -(12عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )


Q255-3- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی زبیدو سادیاتول ( 2002) -(13عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )

Q255-4- پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی- احمدی آخورمه  و همکاران (1392)( 20 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )


Q256- پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II)نسخه دوم -(10عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

Q256-2- پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )بوند و همکاران (2011)-(7عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )

Q256-3- پرسشنامه اجتناب و آمیختگی (گریگو و همکاران، 2005 )- (17عبارت -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله پایه )-

Q256-4- پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y گریکو و همکاران (2008)-(8عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله پایه )-

Q256-5- پرسشنامه اجتناب تجربی چندبعدی گامز و همکارانش (2011) –(62عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )-

Q256-6- پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ(25عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله پایه )-

Q257 – پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377) -(28عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

Q258 –  مقياس سنجش بخشودگي بين فردي -(25عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )

Q259- پرسشنامه باور به دنیای عادلانه -(27 عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

Q260- پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II) -(13عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )

Q261- پرسشنامه جبران افراطی یانگ -(47عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )-

Q263- پرسشنامه حساسیت به طرد(RSQ) -(18 عبارت – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

Q264- پرسشنامه باورهاي اساسي نسخه فارسي – نسخه 50 عبارتي اصلاحيه (حجازي و همکاران، 1393)-(50 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 25 مقاله رایگان )-

Q265 – مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ  (2008 )- (124 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )-

q265-2 – پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ )- (10 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q265-3-پرسشنامه طرحواره اطاعت یانگ – (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

q265-4-پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

Q266- پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (تدسچی و کالهون ، 1996) –(21 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

Q267- پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی – رفیعی و همکارانش (1394) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

Q268-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب (PSQI) دانيل جي باي سي و همكارانش (1989)- (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

q269 –پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)-(25 عبارت – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  )

q270 – ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994) (27 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله رایگان  )

Q271- ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽISI ( ﻣــﻮرﯾﻦ1993) (5 سوال «7 گویه»  – 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله رایگان  )  

 Q272- پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)  (51 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8 مقاله رایگان  )   

q273- پرسشنامه سخترویی کوباسا و همکاران (1979) – 10 صفحه-50 عبارت – 5 مقاله پایه رایگان) –

Q274- پرسشنامه راهکارهای استقرار شهر الکترونیک( – 7 صفحه-29 عبارت – 4 مقاله پایه رایگان)

Q275-1- پرسشنامه سواد رسانه ای تامن(1995)(51 عبارت-   – 16صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

Q275-2- پرسشنامه  سواد رسانه  ای ( فلسفی، 1393)(51 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(13 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(29 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

q277-1- پرسشنامه سبک مربیگری مک لین و همکاران (2005)- (20 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5 مقاله )

q277-2-پرسشنامه مربیگری سازمانی (پارک و همکاران، 2008) – (20 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4مقاله )

q278- پرسشنامه گرایش به خرافات (310 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله- پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است. )

q279- پرسشنامه تصور از خدا(27 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 2مقاله )

q280- پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر(MDBQ)-(50عبارت-   – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله )

q280-2-پرسشنامه رفتار رانندگان اتوبوس –(15 عبارت-   – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 9مقاله )

q281- پرسشنامه رضایت مراجع (لارسن و همکاران، 1979)- (8 عبارت-   – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله )

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *