به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

لیست پرسشنامه ها تا 1400/02/07 قسمت سوم

0

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، که در زیر می توانید با کلیک روی هر برگ به لیست پرسشنامه های آن برگه دست پیدا کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

همچنین لیست پرسشنامه ها جهت دسترسی و راحتی شما کاربران عزیز در در 3 صفحه آورده می شود و این صفحه اول آن است.

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

Q201پرسشنامه احساس شکست  گیلبرت و آلن ( ۱۹۹۸)    ( ۱۶سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q201-2-پرسشنامه ترس از شکست کونروی، ویلو و متزلر ( 2002 )( 5 سوال – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

Q201-3-پرسشنامه ترس از شکست کونروی ( 2001 )( 41 عبارت – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

 Q202پرسشنامه تاب آوری (CD-RIS) کونور و دیویدسون ( ۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید

Q202-2-مقیاس خودتاب آوری کلاهنن  (ERS)-( 14سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید

Q202-3-مقیاس تاب آوري وگنیلد و یانگ اصلاحیه نوریان و همکاران (1394)-( 23 گویه  – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

Q202-4-پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی (عثمان، 2004)-( 25 گویه  – 45صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

 Q203پرسشنامه تاب آوری  تحصیلیARI ساموئلز (۲۰۰۴) ( ۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۵ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید
 Q204پرسشنامه تاب آوری فرایبورگ  (نسخه ی تجدید نظر شده ) ( ۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۶ مقاله –  )
40,000 ریال – خرید
 Q205آزمون شخصیتی بندر – گشتالت ( ۹ کارت – ۱۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –   )
40,000 ریال – خرید

 Q206مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت( ۲۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q207آزمون بازبینی شده کمرویی( RSS  ) چیک – بریگز – ( ۱۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )
40,000 ریال – خرید
  Q208آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸ مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q209چک لیست بهداشت روانی(MHC)   کومار . (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q210پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد(۱۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )
50,000 ریال – خرید

Q210-2- پرسشنامه گرایش به مصرف مواد (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )
40,000 ریال – خرید

Q210-3- پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد(۱۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )
40,000 ریال – خرید

Q210-4-  پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS(36 +5سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۶مقاله  رایگان – )
40,000 ریال – خرید

Q210-5- پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد(۳۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  ۵مقاله  رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q210-6-پرسشنامه کوتاه مشکلا ت اعتیاد ( SIP-LL)(15سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

40,000 ریال – خرید

Q210-7-پرسشنامه گرایش به مواد گلپرور (54 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

50,000 ریال – خرید

q210-8- مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني ( IARS) – (38 سوال – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

70,000 ریال – خرید

q210-9- مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل(AOES) ( 34 عبارت – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 5مقاله – )

70,000 ریال – خرید

  Q211پرسشنامه(CBQ) عقاید وسوسه انگیز (۲۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

40,000 ریال – خرید
  Q212 پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) سادات خشوعی(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید

 Q212-2پرسشنامه چند بعدی شوخ طبعی (MSHS) تورسون و پاول(۲۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید
 Q213پرسشنامه شکست های شناختی شغلی(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q214پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز  (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q215 پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی(۲۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 

q215-2- ابزار صلاحیت پرستاران(CIRN)لیو و همکاران(2007)(58سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2مقاله – )

70,000 ریال – خرید

Q216پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) اورگان و کانوسکی  –   (۱۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q216-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران) –   (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵ مقاله – )

40,000 ریال – خرید
  Q217 سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست(۳۶سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )
40,000 ریال – خرید

q217-2- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (سازگاری فردی و اجتماعی )(۱۸۰سوال – ۱۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله )

40,000 ریال – خرید

q217-3- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری فردی  )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-4- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری اجتماعی )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-5- پرسشنامه سازگاری بل   فرم بزرگسالان(۱۶۰سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )
40,000 ریال – خرید

q217-6-  پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل   فرم بزرگسالان(۳۲سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-7- آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،۱۳۹۰)(۹۷سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۷مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-8-مقياس سازگاری هيجانیEAM رابيو و همکاران   (2007)  –(28 سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه 1 مقاله – )

50,000 ریال – خرید

Q217-9-پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)(6028 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه2 مقاله – )

70,000 ریال – خرید

  Q218پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران(Grit-s) – فرم کوتاه (۸سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

40,000 ریال – خرید
  Q219مقیاس اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی(  BASIS-A)- نسخه بزرگسالان (۶۲سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید

 Q220پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(MSLSS) هیوبنر (۴۰سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۲مقاله – )
50,000 ریال – خرید
 Q221پرسشنامه کوتاه  سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله )
40,000 ریال – خرید

Q221-2 – مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

50,000 ریال – خرید
  Q222پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی(CLDQ) ﻛﻠﻮرادو(۲۰سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
50,000 ریال – خرید

 Q223پرسشنامه احساس غربت(۳۶سوال – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
40,000 ریال – خرید
  Q224آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال (۳۶جمله – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )
50,000 ریال – خرید

q224-2- ازمون حافظه وکسلر(فرم الف) – ( ۱۰صفحه –  همراه ۱مقاله هنجاریابی – ۴ فایل صوتی راهنما رایگان – )

50,000 ریال – خرید
 

Q224-3- پرسشنامهPRMQ حافظه آینده نگر و گذشته نگر – ( 16جمله – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله پایه ای رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q224-4- پرسشنامه حافظه ی چند عاملی– ( 57 عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 1مقاله پایه ای رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q225پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) فیلیپس (۲۳ عبارت – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید
 Q226- پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مری پروسیدانو و کنیث هلر(۴۰ عبارت(هریک ۲۰ عبارت) – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
50,000 ریال – خرید

Q227- مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت(۱۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q228 – پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند(MSPSS) بعدی (۱۲ عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

Q228-2- مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران 1982 (25 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 5 مقاله رایگان   –  )

70,000 ریال – خرید

Q229- مقیاس حمایت و استرس اجتماعی( DUSOCS) دوک(۲۴ عبارت حمایت۱۲ عبارت  و استرس۱۲ -۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q229-2 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۲۸  عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۶ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q229-3- پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف (۲۵ عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q229-4- پرسشنامه مشارکت سیاسی-اجتماعی (زارع و روهنده، 1394) –  (16عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q229-5- پرسشنامه خودکارآمدي اجتمـاعی اسـمیت و بتـز، 2000 –  (22عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان   –  ) 

70,000 ریال – خرید

q229-6- پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389) (23عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان    )
70,000 ریال – خرید

q229-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی فراهاني و همکاران (1393)- (33عبارت-8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش- 5 مقاله پایه)

70,000 ریال – خرید

q229-8- خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) – (22عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 9 مقاله رایگان   –  

70,000 ریال – خرید

q229-9 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی (گائینی، 1391 )- (20عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q230 – پرسشنامه (PPS) حالت­های روانشناختی مثبت(۹۶عبارت-۱۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q230-1 -پرسشنامه اختلال اجتماعی(۲۷عبارت-۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q231- مقیاس (SELSA-S) احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان(۱۴عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان   – )
50,000 ریال – خرید

Q232- مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

50,000 ریال – خرید

۱-Q233- پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳) (۲۶عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان   – )

50,000 ریال – خرید

Q233-2 – پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱) (۱۲عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان  )

50,000 ریال – خرید

q234- پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) دنیس و وندر وال (۲۰عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q235- پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲) (۱۱عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q235-2-پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT ) (18عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )-

50,000 ریال – خرید

Q236- مقیاس نیازهای بنیادی روانی (PNS) – دسی وریان – (۲۱عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q237- راهنمای آزمونWCST کارت های ویسکانسین(۳۶صفحه – دارای روایی، پایایی به همراه ۶ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q238- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا(۳۷صفحه – دارای روایی، پایایی )

50,000 ریال – خرید

Q239- راهنمای آزمون مکعب های کهس (۷ صفحه- بدون منبع-   )

50,000 ریال – خرید

q240-مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط ( WTC)- (12عبارت-۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

q241-مقیاس مهار افراطی- خصومت ( O – H )- مگارگی، کوک و مندلسون(۲۸عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )
50,000 ریال – خرید

Q242- مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش هارتلند (HFS) -(18عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

q242-3- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1999) (20عبارت-8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q243-مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی ) PNASS )-(24عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q244-پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو (۲۰۰۷) -(۲۱عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q244-2 -پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل-(23 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

Q245-پرسشنامه حالات خلقی برومز BRUMS-32 item- (۲۳عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q245-2- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه کوتاه فارسی و اعتبارسنجی شده در ایران( خلیلی و همکاران ،1397)(35عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q245-3- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه بلند 110 عبارتی (110عبارت-11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q245-4- پرسشنامه تنظیم خلق منفی(NMR): کاتانزار و میرنز (1990) (30عبارت-7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q246-مقیاس سطوح خودانتقادی  (LOSC)تامپسون و زوروف (۲۲عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )[

50,000 ریال – خرید

Q247- پرسشنامه مزیت رقابتی (۱۷عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q248-مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان(۱۵عبارت -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q248-2- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گولد اسمیت (1980)- (21عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q248-3- پرسشنامه استاندارد بهره­ وری سازمان اولسانیا و همکاران (2012)(27عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q248-4- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (41عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 8مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q249-مقیاس قلدری ایلی نویز(۱۸عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴۹مقاله رایگان )[

50,000 ریال – خرید

Q250- پرسشنامه  تدریس فکورانه اکبری و همکارانش (۲۰۱۰) – (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q250-2- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (7عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q251- پرسشنامه اتوماسیون اداری (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q252- تست هوش ریون کودکان (36 کارت- راهنمای آزمون و روش نمره گذاری -22صفحه )

50,000 ریال – خرید

q253- مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی(کوپلن و رابین، 1998 ، اصلاحیه خوشبخت، 1390) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q254- مقیاس احتمال خودکشی (36عبارت -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q254-2- پرسشنامه خودکشی در نوجوانان( ASQ ) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q255-1- پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان ( کردلو) ( 5 مقیاس- 14صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q255-2- مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (2002) ( ویژه دانش آموزان و دانشجویان) -(12عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q255-3- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی زبیدو سادیاتول ( 2002) -(13عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

Q255-4- پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی- احمدی آخورمه  و همکاران (1392)( 20 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q256- پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II)نسخه دوم -(10عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

Q256-2- پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )بوند و همکاران (2011)-(7عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q256-3- پرسشنامه اجتناب و آمیختگی (گریگو و همکاران، 2005 )- (17عبارت -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

Q256-4- پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y گریکو و همکاران (2008)-(8عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

Q256-5- پرسشنامه اجتناب تجربی چندبعدی گامز و همکارانش (2011) –(62عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )-

70,000 ریال – خرید

Q256-6- پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ(25عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله پایه )-

70,000 ریال – خرید

Q257 – پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377) -(28عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q258 –  مقياس سنجش بخشودگي بين فردي -(25عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q259- پرسشنامه باور به دنیای عادلانه -(27 عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q260- پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II) -(13عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q261- پرسشنامه جبران افراطی یانگ -(47عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q263- پرسشنامه حساسیت به طرد(RSQ) -(18 عبارت – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q264- پرسشنامه باورهاي اساسي نسخه فارسي – نسخه 50 عبارتي اصلاحيه (حجازي و همکاران، 1393)-(50 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 25 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q265 – مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ  (2008 )- (124 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )-

70,000 ریال – خرید

q265-2 – پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ )- (10 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q265-3-پرسشنامه طرحواره اطاعت یانگ – (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q265-4-پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q266- پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (تدسچی و کالهون ، 1996) –(21 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q267- پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی – رفیعی و همکارانش (1394) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q268-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب (PSQI) دانيل جي باي سي و همكارانش (1989)- (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q269 –پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)-(25 عبارت – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  )

70,000 ریال – خرید

q270 – ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994) (27 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

Q271- ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽISI ( ﻣــﻮرﯾﻦ1993) (5 سوال «7 گویه»  – 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله رایگان  )  

70,000 ریال – خرید

 Q272- پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)  (51 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8 مقاله رایگان  )   

70,000 ریال – خرید

q273- پرسشنامه سخترویی کوباسا و همکاران (1979) – 10 صفحه-50 عبارت – 5 مقاله پایه رایگان) –

70,000 ریال – خرید

Q274- پرسشنامه راهکارهای استقرار شهر الکترونیک( – 7 صفحه-29 عبارت – 4 مقاله پایه رایگان)

70,000 ریال – خرید

Q275-1- پرسشنامه سواد رسانه ای تامن(1995)(51 عبارت-   – 16صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

Q275-2- پرسشنامه  سواد رسانه  ای ( فلسفی، 1393)(51 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(13 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

70,000 ریال – خرید

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(29 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

70,000 ریال – خرید

q277-1- پرسشنامه سبک مربیگری مک لین و همکاران (2005)- (20 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q277-2-پرسشنامه مربیگری سازمانی (پارک و همکاران، 2008) – (20 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4مقاله )

70,000 ریال – خرید

q278- پرسشنامه گرایش به خرافات (310 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله- پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است. )

70,000 ریال – خرید

q279- پرسشنامه تصور از خدا(27 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 2مقاله )

70,000 ریال – خرید

q280- پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر(MDBQ)-(50عبارت-   – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله )

70,000 ریال – خرید

q280-2-پرسشنامه رفتار رانندگان اتوبوس –(15 عبارت-   – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 9مقاله )

70,000 ریال – خرید

q281- پرسشنامه رضایت مراجع (لارسن و همکاران، 1979)- (8 عبارت-   – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله )

70,000 ریال – خرید

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

Leave A Reply

Your email address will not be published.