به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

لیست پرسشنامه ها تا 1400/02/07 قسمت دوم

0

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، که در زیر می توانید با کلیک روی هر برگ به لیست پرسشنامه های آن برگه دست پیدا کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

همچنین لیست پرسشنامه ها جهت دسترسی و راحتی شما کاربران عزیز در در 3 صفحه آورده می شود و این صفحه اول آن است.

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

Q100حل مسئله هیپنر و پترسون(۳۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q101- باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین(۴۰سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q100-2- آزمون حل خلاق مساله باسادر CPS (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q102تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

20,000 ریال – خرید

Q103بدرفتاری ‎فیدل(۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q104کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (RDA )

50,000 ریال – خرید

Q105- پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی(۲۶ سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q106دلزدگی زناشویی پاینز(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (CBM)

50,000 ریال – خرید

Q107سازگاری زناشویی گراهام بی.اسپنیر۱۹۷۶( DAS) – تعداد ۳۲سوال — ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۱ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q107-2 فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن(RDAS) (۱۴ سوال — ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۰ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q107-3آزمون سازگاری زناشویی (LWMAT)لاک_ والاس (۱۵سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۱۵سوال — ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q108-0-1-مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی(جدیری، و جان‌بزرگی، ۱۳۸۸)( ۵۰سوال — ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-1پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی(۴۷سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی(۳۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-3- پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن(۲۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q108-2پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه)(۵۱ سوال — ۵ ۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-4 – پرسشنامه صمیمیت زوجین M I Qووندن بروک و هانس برتمن(۵۶سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q108-5-پرسشنامه تعهد زناشویی ( DCI ) آدامز و جونز(۴۴سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۸مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

q108-6- پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ(10سوال -13 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 7مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-7- پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان2 بعدی (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000) (36سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-8- مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR– اصلاحیه (پناغی و همکارانش ،1392) – (30سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-9 – پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن42 عبارتی (DSI-R )-(43 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-10- پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینیشده اسکورن46 عبارتی (DSI )–(46 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-11 – پرسشنامه خرسندی زناشویی  (ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز، 1973 ) (10 عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q109 – پرسشنامه(PFQ) احساس مثبت به همسر(۱۷سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲مقاله رایگان- )[

40,000 ریال – خرید

Q109-2-پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی(۲۲سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q109-3-مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر لارسون (1992) اصلاحیه رجبی، فردوسی و شهبازی (1390) –(20سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q110- مقیاس انتظار از ازدواج (MES) جونز و نلسون(۴۰سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q110-2- شاخص بی ثباتی ازدواج( MII) احتمال طلاق (۱۴سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q110-3-پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی(RES) -چارلز ئی . کینگ، و اندرو کریسچنسن(۱۹سوال-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q110-4- پرسشنامه رفتار تعارض زناشویی(۲۳سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q110-5-پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس ( ۲۰۰۰)(۱۸سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

40,000 ریال – خرید

q110-6-پرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج (دلخومش و همکاران، 1386)- (46 گویه -10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

q110-7-مقیاس رمانتیک بودن rrs (آتریج و همکاران 1998 ) – (311 گویه -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

50,000 ریال – خرید

q110-8-مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مویس، کاریستوفیدز و دیسماریس (2009)- (27 گویه -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

q110-9- پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1994) Gottman – (24 گویه -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله مرتبط رایگان )

70,000 ریال – خرید

q110-10- پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده  (MCQ-R)- (54 گویه -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

80,000 ریال – خرید

q110-11- پرسشنامه تعارضات زناشویی  (براتي و ثنايي ،1375)  – (42 گویه -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان )

80,000 ریال – خرید

q110-12- پرســشنامــه وضــعيت زناشــويي گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)(28گویه -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q111نگرش فرزند به والدین(۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q111-2- مقیاس پدر ی دیک (FS) – ( 64 گویه – ۵ صفحه- دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری – به همراه دو مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

Q112-1پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40)اندروز و همکاران(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

40,000 ریال – خرید

Q112-2پرسشنامه سبک های دفاعی سوالی (۷۷ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

40,000 ریال – خرید

Q112-3اقدام برای رشد فردی(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه یک مقاله- )

40,000 ریال – خرید

Q113افسردگی مرکز اپیدمیولوژیک(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q114باورهای مربوط به افسردگی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q115افسردگی بک ۲(۲۱سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

[Q115-2اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ( CDI) ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (۲۷سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q115-3 – مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS)کانتر و همکاران(۲۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q115-4 – پرسشنامه افسردگی سما(۳۰سوال -۱۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q115-5 -مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)- (10سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله رایگان )

Q115-6-مقیاس افسردگی دانشجویان USDI کاواجا و برایدن (۳۰سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q115-7-پرسشنامه افسردگی کودکان ( CDI)ماریا کواس (۲۷سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q115-8-مقياس افسردگی مردان Magovcevic and Addis (2008) (44سوال -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q115-9- مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-II (2002)- (11سوال -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q116ادراک شیوه والدین Pops آرجی رابینز (۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۲ مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

Q117-1سیاهه کمال گرایی هیل(۵۸سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q117-2سیاهه کمال گرایی هیل(۵۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

q117-3 –پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران (1995) (40 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q117-4- پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( APS)(27 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q117-5- پرسشنامه کمال گرایی (میرکمالی و عرفانی زاده ، 1392) – (45سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q118عملکرد جنسی زنان(۱۹سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q118- 2 – پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان(۵ سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q118-3-پرسشنامه مسائل جنسیMSQ اسنل ، فیشرو والترز (1993) -(61 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 2مقاله رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q118-4-مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014) -(12 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 1مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-5- پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان روزن و همکارانش (۱۹۹۷)- (15 سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 6 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-6- مقیاس خودکارآمدي جنسی- کنش وري نعوظی (25 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-7- مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)- (9 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-8- پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) (22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-9-پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) اصلاحیه سروقد، 1392) (19 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید


Q119رضایت جنسی کرمانی (۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[(HISA)

40,000 ریال – خرید

Q119-2احقاق جنسی هالبرت (۲۵ سوال – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q119-3مقیاس احساس گناه(RMGI) موشر (۵۰سوال – به همراه ۱ مقاله رایگان- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q119-4- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ( ISS )   – (25سوال – به همراه 3 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

q119-5- پرسشنامه ي خودكارآمدي جنسي (وزیری و لطفی کاشانی، 1387) – (10سوال – به همراه 8مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q120 نمای مایرز- بریگز(۶۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q121پرسشنامه(MBTI) تیپ شخصیتی(۸۷سوال – ۳۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q122سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه(۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q122-2- پرسشنامه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ( زاده ﻣﺤﻤﺪي و همکاران، 1387)(38عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q123راهبردهای مقابله ای نوجوانان(ACS)فرایدنبرگ و لوییس (۸۰سوال – ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q124راهبردهای مقابله ای لازاروس(۶۶عبارت – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q124-2پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) اسمیت(۲۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q124-3-مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر(CISS-SF) (۴۸سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q125ترس از ارزیابی منفی لیری(۱۲سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q126تحمل پریشانی ( DTS) سیمونز و گاهر(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q127سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۳ تا ۴ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q128سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۴ تا ۱۶ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

40,000 ریال – خرید

Q129سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم معلم) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q130سنجش نقاط قوت و ضعف (خودگزارشی) (۳۰سوال – ۱۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q131- پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) – رابرت، ام، راس(۴۸سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

( RFCP) Q132الگوی ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q132-2الگوی ارتباطا ت خانواده ویژه والدین(۲۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q132-3 – پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و
faces-iii 5891 همکاران(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگانه – )

40,000 ریال – خرید

q132-4- پرسشنامه شرایط خانوادگی(۲۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q132-5- پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)(۳۵سوال – ۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q132-6- پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه (۱۶ سوالی)-(۱۶سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q133ارزشهای فرهنگ سازمانی هافستد(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q133-2- پرسشنامه نگرش های فرهنگی(فرهنگ سازمانی) هافستد (25 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q134سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایان دانشجویان(۳۶سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q135شادکامی مونش(۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q136شادکامی آکسفورد(۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q136-2- پرسشنامه شادی و نشاط(۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q136-3- سیاهه شادکامی فوردایس(IFHI) – اصفهان(۴۸سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

Q137هوش های چندگانه میداس(۴۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -( MIDAS) – ) –

50,000 ریال – خرید

Q137-2-آزمون هوش های چند گانه(۸۰سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q138پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن تجدید نظر شده (۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q139مقیاس ادراک کودک از والدین(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q139-2-پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) نوربخش ( ۱۳۹۱ ) -(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q139-3- پرسشنامه خشم در کودکان -(15 سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q140مقیاس انتظارات پیام دانشجو(۱۳سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q141- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی (۱۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q142مقیاس سنجش اضطراب علوم(۶۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q143مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان (۱۶سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144مقیاس ناامیدی بک(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144-2امید به زندگی از دیدگاه اسلامی (خلیلیان و همکاران) (۳۳سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q144-3امید به زندگی حلاجیان(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q144-4امید به زندگی میلر

50,000 ریال – خرید

Q144-5 امید به زندگی اشنایدر( سوال ۱۲- به همراه ۵مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

25,000 ریال – خرید

Q145مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ( Dass) (۳۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q146نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان(۱۲سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q147مقیاس انگیزه تأیید(۷۲سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q147-2انگیزه پیشرفت هرمنس(۲۹سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q148پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان(۱۱سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q149پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF-(36سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

 Q150مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHAPS) (۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[
50,000 ریال – خرید
  

 Q151خود اثربخشی شیرر و مادوکس(۲۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

Q151-2- پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان ( SEQ – C ) اصلاحیه طهماسب (23 عبارت- 4 صفحه – 5 مقاله پایه )

40,000 ریال – خرید

Q151-3-  پرسشنامه خودبازداری ( SRS ) وینبرگر و شوارتز ( 1990)  –(30 عبارت- 7 صفحه – 4 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q152-ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر(۴۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q152-2- پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)(POSQ)(12 عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q153تعارض کار –  خانواده  (کارلسون و کاکمار و ویلیامز، ) (۱۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q154موفقیت / ارتقاء رادسیپ(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q155مدیریت دانش لی و چانگ(۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q155-2-مدیریت دانش (۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۷ مقاله رایگان )
40,000 ریال – خرید

Q155-3- پرسشنامه تسهیم دانش  (یان پو، 2013 ) (6 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 9 مقاله رایگان ) 

70,000 ریال – خرید

 Q156مقیاس صمیمیت(واکر و تامپسون(۱۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ))

50,000 ریال – خرید

Q156-2مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر  MSI (۱۷سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله  )

70,000 ریال – خرید

 Q157فرسودگی  تحصیلی (  School – Burnout Inventory) (سالما و همکاران) (۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q157-1: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)(۱۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q157-2پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی نوشته سواری (۱۲عبارت  -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q157-2-2- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ( PASS) نسخه دانشجو (۲۷عبارت  -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان مربوطه – )

40,000 ریال – خرید

Q157-3 – پرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ) پکران (۱۵۵عبارت  -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q157-4- مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان(۵عبارت  -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q157-5 – مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (۱۶عبارت  -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q157-6- پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ ) (۲۴عبارت  -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q157-7-زمینه‌یابی خود ادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)‏ – 

(30عبارت  -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان- ) 

70,000 ریال – خرید

Q157-8- مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10 ( شوارزر و جریوسلم 1996 )- (10عبارت  -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- ) 

70,000 ریال – خرید
 

Q157-9- پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان (1999) –(30عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- ) 

70,000 ریال – خرید

q157-10- پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا (55عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

 Q158تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران ) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
 Q159مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن ( ESS) (بندورا) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید
 Q160هوش هیجانی در ورزش  (لان و همکاران) (۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید
 Q160-2تنظیم رفتار ورزشی  مارکلند و توبین (BREQ-2) – فرم بازنگری شده ایرانی(۱۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

q160-2-2-پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش چریس کن و الین(۲۰۰۸) -(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  به همراه ۳ مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q160-3-پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ-(30سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۵ مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q160-4-مقیاس پرخاشگری وخشم رقابتی درورزشکاران (ماکسول و موریس، 2007) -(12سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۵ مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q160-5-پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری  (هری ج. مارتین ، 1976)  -(28 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-6-پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران  یا خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی  (SASI Psych)(1993)- -(60 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-7- پرسشنامه اضطراب رقابتی (SCAT) مارتینز-(15 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-8- پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 ( تجدید نظر شده) –(17 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

 Q161آزمون ادراک تعامل اجتماعی  « کارول گلاس »(۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

 Q162شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی( CTS-2) (۷۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

Q162-2-پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش خشونت خانگی علیه زنان(22سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان   )

50,000 ریال – خرید

Q162-2- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن  ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391) –(71عبارت  – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2 مقاله رایگان   )

70,000 ریال – خرید

 Q163جهت گیری مذهبی آلپورت(۲۱سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

 Q163-2مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی(۴۵ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید

 Q163-3فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)(۱۴عبارت-   به همراه ۶ مقاله رایگان- ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

Q163-4پرسشنامه مقابله مذهبی  متناسب با فرهنگ اسلامی(۱۱عبارت-   به همراه ۶ مقاله رایگان- ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

۱۶۳-۵-Q- پرسشنامه وسواس مذهبیPIOS پن (۱۹عبارت-   به همراه ۴ مقاله رایگان- ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q-163-6- آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه(۲۵عبارت-   به همراه ۱۲ مقاله رایگان- ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

q163-7- آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(۱۳۹۰) (۲۶عبارت-   به همراه ۴ مقاله رایگان- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

40,000 ریال – خرید

Q163-8- مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382) (51عبارت-   به همراه1 مقاله رایگان- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

50,000 ریال – خرید

Q163-9- جهت گیری مذهبی (45 عبارت – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q163-10 –پرسشنامه  دینداری (سراج زاده و پویافر، 1388 ) –(29 عبارت – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2مقاله رایگان ) –  

50,000 ریال – خرید

q163-11- آزمون پایبندی مذهبی (جان بزرگی، 1388) –(60 عبارت – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

q163-12- پرسشنامه باورهای مذهبی جورج (1998)(دو فرم 33 و 15 عبارت – 12  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

 Q164راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)   ( پینتریچ و دی گروت) (۲۲سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q164-2 – پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران  (۴۰سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q164-3 – پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما (۴۵سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q164-4- پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران(۲۰سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q164-5-پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) – (۱۲سوال -۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q164-6- ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )   – (43 عبارت -۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q164-7- پرسشنامه یادگیری وارک (VARK )   – (16 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q164-8 – پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)(14 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q164-9- پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرایند مطالعه (R-SPQ-2F) بیگز،کمبر و لیونگ (2001) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

 Q165عملکرد شغلی پاترسون(۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
 Q166فهرست وارسی عملکرد:وظیفه ای(بیرن وهمکاران) و زمینه ای ( کونوی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

q166-2- پرسشنامه مدیریت عملکرد(۱۲ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید
 Q167وجدان کاری (کاستا و مک گرا) (۱۶سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[
50,000 ریال – خرید
 Q167-2شیفتگی کاری باکر(۱۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q167-3پرسشنامه کیفیت زندگی کاری(QWL)والتون (۳۵سوال –  به همراه ۴ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید
 Q168تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی(۳۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )
50,000 ریال – خرید

q168-2 – پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی(erq) گروس و جان (۲۰۰۳) – (۱۰سوال –  به همراه  مقاله علمی پژوهشی  رایگان- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

40,000 ریال – خرید

Q168-3 – مقیاس دشواری در تنظیم هیجان DERSگرتز و روئمر مقياس  (2004 ) – (36 سوال –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

Q168-4 – مقیاس دشواریهای بین فردی 47 عبارتی – پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام (1996) –(47 سوال –  به همراه  5 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q168-5- مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی (25سوال –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q168-6 –مقیاس دشواریهای بین فردی 29 عبارتی –  پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام (1996) اصلاحیه فتح   و همکارانش (1392). inventory of interpersonal problems-29 (29عبارت –  به همراه  6 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q168-7- مقیاس لغزش شناختی ، میرز و رولین(1985) – (35 عبارت –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

Q169شیوه های  فرزندپروری والدین (بامریند) (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
Q170رضایت زناشویی فورز و السون(۳۵سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

q169-2- مقیاس شیوه فرزند پروری پارکر (MOS) (1997)(15 عبارت –  به همراه  2 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q169-3- پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت(۱۹۹۵)(32 عبارت –  به همراه  2 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q170-2- پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)  بشارت (11384)(20سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

q170-3-عملکرد جنسی زناشویی  ( MSFSفرج نیا و همکاران (1393 ) (60 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

 Q171مقیاس اثر بخشی زندگی( مارشال و ریچارد) (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید
 Q172هوش هیجانی بار – ان(۹۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

Q172- 2- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ( 1996 ) – (33سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

 Q173هوش معنوی جامع ( ISIS)آمرام و دایر ( ۸۳ سوال- ۸  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

 Q174هوش معنوی جامع ( ISIS) آمرام و دایر    (۴۰ سوال – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )
30,000 ریال – خرید

Q174-2- پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸)(۹۷ سوال – ۷  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان –  )

40,000 ریال – خرید

Q174-3-  پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی(SWBS) ) پولوتزین و الیسون (۱۳سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

Q174-4- پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (۴۰سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

Q174-5-پرسشنامه بهزيستي معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) (10 سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q174-6-پرسشنامه سرمایه معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) (10 سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان)

50,000 ریال – خرید

q174-7- پرسشنامه سرمایه معنوی (گل پرور و همکاران ،1394)- (21عبارت –7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله مرتبط رایگان)

70,000 ریال – خرید

 Q175پرسشنامه آلکسی تیمیای TASتورنتو (۲۰ سوال –  به همراه چندین مقاله – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید
q176پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان صفار نیا (۲۲ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

q176-2: مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۲۱سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

q176-3: پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)(۱۶ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q176-4- پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید(۱۹۹۰) – (۱۸ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید
 

Q176-5-پرسشنامه روابط میانی دلبستگی ( KCAQ )دلبستگی کودکان در دوره ی میانی – هالپرن و کاپنبرگ (2006)- (20 سوال –  به همراه 1 مقاله رایگان- 4  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید

Q176-6 – آزمون دلبستگی به والدین و همسالان   (  IPPA ) (75 سوال سه بخش هر بخش 25 سوال  –  به همراه 5 مقاله  پایه – 12  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری   )

70,000 ریال – خرید

q176-7- پرسشنامه وابستگی به دیگران (48 سوال –  به همراه 1 مقاله  – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری   )

70,000 ریال – خرید

Q177فرم کوتاه پرسشنامه(MCQ-30) فراشناخت ولز – (۳۰ سوال –  به همراه ۳ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید

q177-2- پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله (کریمی و  سالاری فر ،۱۳۸۰) – (۱۷ سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

40,000 ریال – خرید

Q177-3-پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد ( 2002 )  –(30 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – مقاله بیس رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q178 پرسشنامه نگرانی(PSWQ) ایالت پنسیلوانیا ( ۱۶ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید
  Q179پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN)(کونور و همکاران) ( ۱۷ سوال –  به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

Q179-2-هراس اجتماعی لیبووتیز ( ۲۷ سوال –  به همراه۴ مقاله رایگان- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید
 Q180پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی( ۱۹ سوال –  به همراه ۳ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

q180-1- پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی(۱۵ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q180-2- پرسشنامه سنجش نگرش درباره کتاب الکترونیکی CAS (1984) ( 30سوال –   7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – منبع نویسی- یه همراه 3 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

 Q181پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)( ۲۰ سوال –   ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

25,000 ریال – خرید
 Q182- شاخص کرنل  (فرم  (N2 )  -(  تعداد سوال۱۰۱ –  به همراه ۲مقاله رایگان- ۲  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
50,000 ریال – خرید
 

Q183پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA) –    (  تعداد۳۳سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- ۲۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q183-2- پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريچي( ۱۹۷۵)(  تعداد40 سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

 Q184پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث(  تعداد۷۶سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

q184-2-پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیل(  تعداد۴۰سوال-  به همراه ۱۴مقاله رایگان- ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری    )

40,000 ریال – خرید
  Q185پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی  (  تعداد۴۰سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
25,000 ریال – خرید

q185-2- پرسشنامه خلاقیت تورنس(  تعداد۶۰سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان- ۲۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

q185-3- پرسشنامه خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) (  تعداد۶۰سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q185-4-پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی (طالعی فر و همکاران، ۱۳۸۹)- (  تعداد۱۷سوال-  به همراه ۷مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

70,000 ریال – خرید

q185-6- پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب (  تعداد 50 سوال-  به همراه ۷مقاله رایگان- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

70,000 ریال – خرید

  Q186 پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد- لیورپول فرم پنج عاملی(O-LIFE ) (  تعداد ۶۹سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
35,000 ریال – خرید

Q186-2-پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)-(  تعداد ۴۲سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان-۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q186-3- سنجش مهارت های کنترل خشم (PACT)-(  تعداد ۸سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان-۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)  )

40,000 ریال – خرید
  Q187پرسشنامه ناپیروی تکانشی (  تعداد۱۷سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
20,000 ریال – خرید

Q187-2- مقیاس تکانشگری بارات (تعداد۳۰سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید
 Q188پرسشنامه سرمایه فکری(  تعداد۴۲سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
40,000 ریال – خرید
 Q189پرسشنامه ارزش های شخصیتی(P.V.Q)(  تعداد۴۰سوال-   ۳۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
30,000 ریال – خرید
   Q190آزمون بررسی ارزشها ( آلپورت)  (  تعداد ۱۵سوال-   ۲۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
30,000 ریال – خرید
  Q191 پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچن (  تعداد۶سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
20,000 ریال – خرید
  Q192 آزمون مازهای پورتئوس (به همراه کلیه مازها و ۲مقاله رایگان- ۲۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
30,000 ریال – خرید
  Q193  آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی (به همراه ۲مقاله رایگان- ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )خرید
50,000 ریال – خرید

  Q194آزمون ترسیمی تحمل ناکامی (به همراه ۱مقاله رایگان- ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[
30,000 ریال – خرید
   Q195مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری مان ۱۹۸۲(DPS) ( پنج سوال، ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )
40,000 ریال – خرید

Q195-2- پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسکات و بروس (۱۹۹۵) ( ۲۵ عبارت، ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه ۴ مقاله  –  )

40,000 ریال – خرید

q195-3- مقیاس ادراک ریسکبنتن (1993)( 7 عبارت، 5  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 1 مقاله  –  )

50,000 ریال – خرید

q195-4- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 )( 24 عبارت، 5  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 3 مقاله  –  )

70,000 ریال – خرید

 Q196مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم بلند( ۴۲سوال، ۱۰  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )

40,000 ریال – خرید
 Q197مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم کوتاه ( ۲۴سوال، ۱۰  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )
40,000 ریال – خرید
  Q198 مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر (pL.S-30) – فرم  بلند   ( ۳۰ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
40,000 ریال – خرید
   Q199مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر (pL.S-15) – فرم کوتاه   ( ۱۵ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
40,000 ریال – خرید

Q199-2 – پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ( ۴۵ سوال – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۸ مقاله رایگان  – )

40,000 ریال – خرید

Q199-3- مقیاس عشق بوسترن( ۱۴ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴مقاله رایگان  – )

40,000 ریال – خرید
 

q199-4-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺿﺮﺑﮥ ﻋﺸﻖ (LTI ) راس (1999) – ( 10 سوال – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان  – )

70,000 ریال – خرید

Q200پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار( ۲۳ سوال – ۱۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[zarinpalpaiddownloads id=”339

40,000 ریال – خرید
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.