به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

فرارفتن از تحليل مقدماتي در تحلیل های آماری

0

     فرآيند تجزيه وتحليل را مي توان به دو بخش عمده مقدماتي وعالي تقسيم كرد.

     براي تجزيه وتحليل عالي پس از تحليل هاي مقدماتي، بطور كلي بايد كارهاي عمده زير را انجام داد:

1- آشكارسازي روابط

2-بررسي نتايج پيش بيني نشده

3-يافتن الگوهايي ضعيف ترازالگوهاي موردانتظار

4- پيداكردن رابطه اي قوي تر از رابطه موردانتظار

5- رسيدگي به نتايج متضاد

6- وارسي روابط

تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای آماری Spss، Amos,  pls , Maxqda      

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.