به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سوال هایی که باید در گردآوري و تحليل داده ها هنگام تهیه پایان نامه  از خود بپرسیم:

0

سوال هایی که باید در گردآوري و تحليل داده ها هنگام تهیه  پایان نامه  از خود بپرسیم:

  • آيا روش پژوهش با رويکرد و هدف اوليه همخواني دارد؟

  • آيا روش شناسي مورد استفاده با نوع پرسشها تناسب دارد؟

  • آيا از روايي و پايايي ابزار مورد استفاده اطمينان داريد؟

  • آيا جامعه پژوهش و ويژگيهاي آن به خوبي توصيف شده است؟

  • آيا روش نمونه گيري با پرسشهاي پژوهش متناسب است؟

  • آيا حجم و کيفيت داده هاي گردآمده براي تحليل مناسب است؟

  • آيا در گردآوري و تحليل داده ها از سوگيري پرهيز شده است؟

  • آيا تاثيرعوامل خطا در گردآوري و تحليل به حداقل رسيده است؟

  • آيا داده هاي گردآوري شده پاسخگوي پرسشهاي پژوهش است؟

  • آيا در گردآوري داده ها اصول اخلاق پژوهش رعايت شده است؟

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.