به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سوال هایی که باید در انتخاب موضوع هنگام تهیه پروپوزال پایان نامه  از خود بپرسیم:

0

سوال هایی که باید در انتخاب موضوع هنگام تهیه پروپوزال پایان نامه  از خود بپرسیم:

 • آيا منابع هسته و افراد هسته در حوزه کار خود را مي شناسيد؟

 • آيا شماره هاي اخير مجلات مطرح در رشته خود را مرور کرده ايد؟

 • آيا خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي اخير رشته را ديده ايد؟

 • آيا پايان نامه هايي که به تازگي دفاع شده اند را در کتابخانه ديده ايد؟

 • آيا مي توانيد نقشه اي موضوعي محدوده رشته خود را ترسيم کنيد؟

 • آيا کتابهاي روش پژوهش در حوزه هاي مرتبط را مطالعه کرده ايد؟

 • آيا زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه خود را مي شناسيد؟

 • آيا به رويکرد کمّي علاقه مند هستيد يا رويکرد کيفي را مي پسنديد؟

 • آيا به مباحث نظري گرايش داريد يا موضوعات کاربردي را ترجيح مي دهيد؟

 • آيا در محل کار يا تحصيل خود با مشکل يا مسئله اي واقعي روبرو هستيد، که مبنايي براي پژوهش شما قرار گيرد؟

 • آيا مي توانيد مسئله اصلي پژوهش را به روشني تبيين کنيد؟

 • آيا مي توانيد هدفهاي اصلي و ثانويه پژوهش را نشان دهيد؟

 • آيا مي توانيد اصالت و ارزش موضوع را با اطمينان ثابت کنيد؟

 • آيا مي توانيد پيوند موضوع را با مباحث مرتبط ترسيم کنيد؟

 • آيا برنامه زمان بندي شده براي انجام پژوهش تدوين کرده ايد؟

 • آيا پرسشهاي اصلي پژوهش را به روشني تدوين نموده ايد؟

 • آيا روش مناسبي براي پاسخ به پرسشهاي پژوهش يافته ايد؟

 • رويکرد شما در پژوهش استقرايي است يا قياسي؟

 • آيا وجه متمايز کننده اي در کار شما وجود دارد که قابل ذکر باشد؟

 • آيا محدوده و محدوديتهاي پژوهش خود را مي شناسيد؟

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.