دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

                                                                       حافظ

? دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.