به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000)

0

خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز )2000)

خودکارآمدی5به صورت اعتماد به قابلیت یک فرد در مدیریت یک موقعیت سخت و طاقتفرسا تعریف می شود. نقش و  جایگاه  خودکارآمدی در بستر زندگی افراد غیرقابل انکار  است .باورهای خودکارآمدی  قوی  به  عنوان  یک  منبع  شخصیتی  نیرومند  در  رویارویی  با  موقعیتهای استرسزا مطرح هستندو با عملکرد تحصیلی نیز رابطه مستقیم و مثبت دارند. بر اساس تئوری شناختی اجتماعی، خودکارآمدی با اهداف، انتظارات و موانع محیطی درک شده در تنظیم محرکها، رفتارها و سلامتی مرتبط است. باورهای خودکارآمدی یک بُعدی نیستن دبلکه در فرم های مختلف و بر اساس حوزه عملکردی متغیر می باشند. یکی از ابعاد خودکارآمدی، جنبه اجتماعی آن است  که  بیانگر  برآورد  افراد  از  توانایی شان  در  برقراری  و  حفظ  روابط  بین فردی است (امین پور و شهبازی راد، 1396) .

سازه خودکارآمدی اجتماعی در نظریه شناختی اجتماعی و درک خودکارآمدی در موقعیت‌های اجتماعی ریشه دارد. خودکارآمدی اجتماعی یک بعد از خودکارآمدی است که به تخمین کودک از میزان توانایی‌اش در شروع و نگهداری روابط بین‌فردی تأکید دارد (هاگدورن و مولمن، 2006). بندورا (1997) این سازه را به صورت درک یک فرد از شایستگی‌اش در روابط بین فردی تعریف می‌کند. از نظر کونولی (1989)، خودکارآمدی اجتماعی به جسارت اجتماعی، نوع عملکرد در روابط اجتماعی، شرکت در فعالیتها و گروههای اجتماعی، دیدگاه‌های دوستانه و دریافت و دادن کمک اشاره دارد. بیلگین (2011) اشاره دارد که خودکارآمدی اجتماعی در زمانی که فرد می‌خواهد از مهارتهایش در روابط بین‌فردی استفاده کند مطرح می‌شود.

استرن (1991) و جرج هربرت مید (1934)، روانشناس اجتماعی آمریکایی، در کتاب “خود، ذهن و اجتماع” نظریه‌ای را گسترش دادند که در آن ذهن هر فرد، و درک فرد از خودش بوسیله روابط اجتماعی بین فردی و محیط اجتماعی وی شکل می‌گیرد. فرایند پردازش اجتماعی رشد هیجانی فرد، مهارت‌های عملی، درک فرد از خود و پذیرش دیگران را افزایش می‌دهد. با نگاهی به چهارچوب نظری دیدگاهی چون یادگیری تقلیدی و الگوبرداری می توان به این نتیجه رسید که خودکارآمدی اجتماعی درک فرد از تسلط بر مهارت‌هایش در موقعیت‌های اجتماعی را نشان می‌دهد (بیلگین، 2011(.

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی توسط اسمیت و بتز(2000) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه در اصل 25 گویه داردی ولی 3 گوییه به علت عدم تطابق فرهنگی حذف شده است ، پس در اینجا شامل 22 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، که نشان‌دهنده میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیت‌های اجتماعی است.

همراه  9 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد. نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos نرم افزارهای کیفی: Maxquda- NVivo تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower Mobile : 09102194672 Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.