به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری

خطای ادراکی من سانی یا Similar-to-me effect چیست؟

خطای ادراکی من سانی یا Similar-to-me effect چیست؟

مطالب مرتبط
1 از 188

یکی از خطاهای ادراکی متداول در سازمان‌ها این است که افراد تمایل دارند کسانی را که شباهت (از لحاظ نژاد، مذهب، جنسیت، سن، تحصیلات، حزب، باورها و ارزش‌ها) زیادی با آن‌ها دارند نسبت به بقیه بهتر و مساعدتر ارزیابی کنند. برای مثال تحقیقی نشان داد که مدیران در ارزیابی‌ها به هم‌حزبیهای خود امتیاز بیشتری می‌دهند. همچنین زیردستان به مدیرانی که تصور می‌کنند شباهت زیادی با آن‌ها دارند اعتماد بیشتری دارند؛ یعنی شباهت ادراک کننده و ادراک شونده موجب خطای ادراکی می‌شود. این اثر در تحقیقات انجام گرفته با نام اثر من‌سانی مشخص شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.