جلسه 10 مقدمات Spss- انتخاب مشاهدات Select cases in Spss

گاهی لازم است مواردی از فایل داده‌ها را براساس داده‌ها را بر اساس یک یا چند ویژگی انتخاب کرده (نحوه انتخاب نمونه در SPSS)، سپس محاسباتی روی آنها انجام دهیم. در این ویدئوی آموزشی می توانید انجام این کار را مشاهده بفرمایید.

www.rava20.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.