جدا کردن فایل ها Split file در نرم افزار SPSS

  • گاهی اوقات می خواهیم آزمون ها و کارهای آماری برای یک دسته متغیر بر اساس یک متغیر گروه بندی به صورت جداگان حساب شود. مثلاً در رابطه دو متغیر به جای یک رابطه رابطه آن دو متغیر به تفکیک زن و مرد نشان داده شود یا نمودار آن ها به صورت جداگانه کشیده شود. برای این کار از منوی data از گزینه split file استفاده به روش زیر استفاده می کنیم . با زدن اسپلیت فایل پنجره ی جدیدی باز می شود در آن پنجره باید گزینه Compare groups انتخاب شود و متغیر گروه بندی به کادر Group Base on منتقل شود و اکی. از این به بعد آزمون ها به تفکیک گروه ها مثلاً زن و مرد حساب می شود. برای غیر فعال کردن اسپلیت باید از منوی data روی  split fileکلیک و گزینه Analyze all cases, donot creat groups انتخاب شود.
  • سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد. نرم افزار های کمی: SPSS- PLS - Amos نرم افزارهای کیفی: Maxquda- NVivo تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower Mobile : 09102194672& 09143444846 Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *