به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تکنیک مدیریتی امپاتی (empathy)

0

تکنیک مدیریتی امپاتی (empathy)

امپاتی به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است؛ مادری کودکش را به گردش می برد، او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند.

مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می نگرد، تازه متوجه می شود کودک فقط پاهای آدم ها را می بیند و در این شلوغی چیز دیگری نمی بیند از این پایین دنیا خیلی خسته کننده است.

هرچه توانایی امپاتی در شما افزایش پیدا کند، ارتباط های صمیمانه تری با دیگران خواهید داشت؛ پژوهشگران معتقدند که امپاتی می تواند تا حد زیادی در بسیاری از امور شمارا یاری کند.

خودتان را جای همسر، معلم، شاگرد، فروشنده، خریدار و یا دوستتان بگذارید. آیا طرف مقابلتان را دوست دارید؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.