به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تله تفکر !

0

تله تفکر !

تله تفکر !   یک گله گوسفند، در حال ترک گودال هستند، در حالی که هیچ حصاری وجود ندارد؛ آنها به دنبال هم فقط از دروازه عبور میکنند!

یک گله گوسفند، در حال ترک گودال هستند، در حالی که هیچ حصاری وجود ندارد؛ آنها به دنبال هم فقط از دروازه عبور میکنند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.