به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تفاوت فرد مثبت و منفی

0

تفاوت فرد مثبت و منفی

فرد مثبت همیشه برنامه دارد،
فرد منفی همیشه بهانه دارد

فرد مثبت همیشه خود جزئی از جواب هاست،
فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند،
فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد،
فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند،
فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

فرد مثبت می گوید اجازه بده انجام پذیر است،
فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند،
فرد منفی همیشه با خشم مشکلات راحل میکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.