به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی Spss , Amos, Pls maxquda2020

0

حلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی Spss , Amos, Pls maxquda2020 انجام می گیرد. موبایل: 09143444846 ایمیل: abazizi1392@gmail.com تلگرام: abazizi@ واتساپ: 09143444846

Leave A Reply

Your email address will not be published.