به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

بتا  (سطح بتا، احتمال خطای نوع دوم) Β / Beta / Beta Level / Probability of Type ǁ Error و  توان آزمون    Test Power  و نقش آن ها در تعیین حجم نمونه

0

دو موضوع بتا  (سطح بتا، احتمال خطای نوع دوم) Β / Beta / Beta Level / Probability of Type ǁ Error و  توان آزمون    Test Power  و نقش آن ها در تعیین حجم نمونه

همانطور که در جدول زیر مشاهده  می شود  دو مفهموم  آلفا و سطح اطمینان باهم ارتباط دارند،  دو مفهوم بتا و توان آزمون  نیز باهم مرتبطند.

اگر فرض صفر در جامعه آماری صحیح باشد ولی ما بر اساس مطالعه نمونه ای به این نتیجه برسیم که آن فرض غلط است دچار نوعی خطا شده ایم که خطای نوع اول یا آلفا  نامیده می شود .  خطای نوع دوم یا بتا موقعیت دیگری است،  اگر فرض صفر در جامعه آماری غلط باشد و ما بر اساس مطالعه نمونه ای به این نتیجه برسیم که فرض صفر صحیح است دچار نوع دیگری از خطا شده ایم که خطای نوع دوم یا بتا نامیده می شود. در واقع در دو وضعیت دچار خطا می شویم اینکه فرض صفر غلط باشد و آن را درست بدانیم (خطای نوع دوم بتا ) و اینکه فرض صفر درست باشد و ما نتیجه بگیریم غلط است (خطای نوع اول  آلفا  ) پس در دوحالت هم تصمیم صحیح می گیریم 1- وقتی فرض صفر درست است و ما نتیجه می گیریم درست (سطح اطمینان) و 2- وقتی فرض صفر غلط است و نتیجه می گیریم فرض صفر غط است (توان آزمون) .

β – 1= توان آزمون

اگر احتمال خطای نوع اول یا آلفا را زیاد کنیم احتمال خطای نوع دوم یا بتا کم می شود. یعنی رابطه دو نوع خطا معکوس است.  و  وقتی که توان آزمون بالا می رود خطای نوع اول (آلفا ) افزایش می یابد و سطح اطمینان کاهش  پیدا می کند.  

پس نتیجه گرفته می شود که  این چهار مفهوم به هم وابسته اند و  پژوهشگر توانمند است که حجم نمونه اش را به اندازه ای بزرگ بگیرد که احتمال های خطای نوع اول و دومش آنقدر بزرگ نشود که اعتبار علمی  تحقیقش  زیر سوال برود.

بطور خلاصه در برآورد حجم نمونه توان یک موضوع بسیار مهمی است.

محققانی که می خواهند حجم نمونه تحقیقشان با نرم افزار IBM SPSS Sample power  انجام گیرد یا تمایل داشتند  آموزش این نرم افزار را ببینند و خودشان این کار را انجام دهند با ما تماس بگیرند.

تماس با ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.